Josífku, k noze! Křest knihy D. Krolupperové

23.05.2018

Po cyklu besed s paní spisovatelkou Danielou Krolupperovou, které se uskutečnily ve všech 1. a 2. třídách během dubna v naší škole, byli žáci z II. A a II. C pozváni na křest její nové knihy s názvem Josífku, k noze! Tato akce se konala pod záštitou nakladatelství Albatros v Městské knihovně Břevnov.

Na úvod představila paní spisovatelka svou knihu, a také odpovědné redaktory a zástupce nakladatelství Albatros. Po skvělém úvodu proběhl samotný křest knihy s přípitkem dětským šampaňským a autogramiáda. Nakladatelství také umožnilo dětem nákup knihy za zvýhodněnou cenu.
Popřáli jsme knize na její cestě do světa hodně nadšených čtenářů, podobných jako jsou – kmotři knihy, žáci z II. A a II. C ZŠ Mládí. Paní spisovatelku jsme koncem května přivítali v naší škole ještě jednou, při besedách s žáky 3. tříd.