Poděkování rodinám zapojeným do programu ERASMUS+

21.05.2018

Vedení školy a učitelé zapojení do organizace setkání v rámci programu ERASMUS+ touto cestou děkují rodinám našich žáků, které minulý týden přijaly "za své" děti z partnerských škol.

Zpětná vazba od Vašich dětí byla pozitivní. Slzy dojetí při loučení na letišti, které se leskly nejen v očích žáků, jsou skvělým důkazem toho, že se vše povedlo.

Ještě jednou tedy děkujeme a při dalších podobných příležitostech se těšíme na spolupráci. Aktivity tohoto typu jsou náročné, ale zejména pro žáky spolupracujících škol jde o nedocenitelné zkušenosti. Bez Vás by jejich uskutečnění nebylo možné!

Za ZŠ Mládí Vás zdraví

Tomáš Klinka

koordinátor setkání