Začalo poslední setkání projektu ERASMUS+ Refugees in Europe na naší škole

15.05.2018

Tento víkend jsme na naší škole přivítali hosty z partnerských škol projektu Refugees in Europe, který spadá do programu Evropské unie Erasmus+. Jde o poslední setkání s kolegy a žáky z evropské sítě vzdělávacích zařízení, se kterou spolupracujeme již 7 let. Náš v pořadí třetí dvouletý projekt se sice chýlí ke konci, přesto máme radost, že se můžeme ujmout organizace jeho závěru.

Z naší školy se setkání účastní 22 žáků napříč 7., 8. a 9. třídami. Ze zahraničí přijelo 10 pedagogů a 19 žáků ve věkovém rozmezí 13–16 let.

V sobotu a neděli se o naše zahraniční žáky postaraly rodiny, ve kterých budou během týdne bydlet. Dle ohlasů v pondělí byly víkendové aktivity velmi pestré a všichni si užili jak sluníčka, tak Prahy a okolních památek.

Od pondělí do pátku nás pak čeká náročný pracovní program. Hned první den se po seznamovacích aktivitách vydali do centra našeho hlavního města, abychom tam odhalovali vliv zahraničních osobností, umělců nebo naopak těch, kteří odsud museli odejít, ať již z vlastního rozhodnutí, nebo násilím. V poledne jsme byli navíc oficiálně přijati na radnici MČ Prahy 13 panem starostou a paní místostarostkou, kteří nám do týdne popřáli mnoho zdaru.

Na radnici byla přítomna i místní TV 13 a TV Praha, reportáž o nás tak budete moci shlédnout v následujících dnech na vašich obrazovkách.

 

V úterý pak budeme pracovat s organizací Člověk v tísni a Sdružením pro integraci a migraci. Cílem bude pochopit, jak s tématem uprchlíků pracují média, kde končí informování a začíná manipulace, a jak této manipulaci odolat. Podobnou otázku položíme ve středu při exkurzi do redakce České televize a ve čtvrtek a pátek si sami vyzkoušíme, jaké je to o tématu migrace vytvářet mediální obsah.

Všem účastníkům setkání přejeme hodně pozitivních zkušeností, radost z práce a získání co nejvíce dovedností do dalších nejen školních let.

Poděkování pak patří všem, kdo se podíleli na organizaci setkání a s ním spojených aktivit, stejně jako vedení školy, která mezinárodní aktivity dlouhodobě podporuje a řadí mezi priority naší školy.

Tomáš Klinka

Koordinátor setkání