Poslední setkání projektu ERASMUS+ Refugees in Europe na naší škole

20.05.2018

O víkendu 12. a 13. května jsme na naší škole přivítali hosty z partnerských škol projektu Refugees in Europe, součást programu Evropské unie Erasmus+. Šlo o poslední setkání s kolegy a žáky z evropské sítě vzdělávacích institucí, se kterou jsme spolupracovali 7 let. Náš v pořadí třetí dvouletý projekt skončil a nás těšilo, že jsme se mohli ujmout organizace jeho závěru.

Z naší školy se setkání zúčastnilo 22 žáků napříč 7., 8. a 9. třídami. Ze zahraničí přijelo 10 pedagogů a 19 žáků ve věkovém rozmezí 13–16 let.

V sobotu a neděli se o naše zahraniční žáky postaraly rodiny, ve kterých během týdne bydleli. Dle ohlasů v pondělí byly víkendové aktivity velmi pestré a všichni si užili jak sluníčka, tak Prahy a okolních památek.

Od pondělí do pátku nás čekal náročný pracovní program. Hned první den se po seznamovacích aktivitách vydali do centra našeho hlavního města, abychom tam odhalovali vliv zahraničních osobností, umělců nebo naopak těch, kteří odsud museli odejít, ať již z vlastního rozhodnutí, nebo násilím. V poledne jsme byli navíc oficiálně přijati na radnici MČ Prahy 13 panem starostou a paní místostarostkou, kteří nám do týdne popřáli mnoho zdaru.

Na radnici byla přítomna i místní TV 13 a TV Praha, která následně odvysílala o tomto setkání reportáž.

V úterý jsme pracovali s organizací Člověk v tísni a Sdružením pro integraci a migraci. Cílem bylo pochopit, jak s tématem uprchlíků pracují média, kde končí informování a začíná manipulace, a jak této manipulaci odolat. Podobnou otázku jsme položili ve středu při exkurzi v redakci České televize a ve čtvrtek a pátek jsme si sami vyzkoušeli, jaké je to o tématu migrace vytvářet mediální obsah.

Všichni účastníci prožili hodně pozitivních zkušeností, radost z práce a získání co nejvíce dovedností do dalších nejen školních let.

Poděkování pak patří všem, kdo se podíleli na organizaci setkání a s ním spojených aktivit, stejně jako vedení školy, která mezinárodní aktivity dlouhodobě podporuje a řadí je mezi priority naší školy.

Tomáš Klinka, koordinátor setkání