Škola v přírodě řemesel 2. tříd

18.05.2018

Škola v přírodě byla vyvrcholením celoročního tématu Řemesla. Všichni si pobyt užili od prvního do posledního okamžiku. Naplánované aktivity se podařilo uskutečnit. Děti se učily každý den rozlišovat materiály, vyzkoušely nové pracovní postupy: tkaní náramku, odlévání svícnu z betonu, barvení triček, pletení košíků, práci s dřívky a ubrouskovou technikou, dekorování papírových tašek. Výrobky si děti přivezly domů jako dárek pro rodiče.

Na programu bylo mnoho tematicky zaměřených výletů a exkurzí. Při seznámení s okolím jsme prošli Vltavskou stezkou s naučnými tabulemi o přírodě. Prohlédli jsme si zámek Hluboká nad Vltavou s ukázkami dřevořezbářských interiérů. Výlet vlakem do Českých Budějovic měl za úkol přiblížit nám technologii výroby piva přímo v pivovaru Budvar. Národní zemědělské muzeum Ohrada nás přivítalo expozicí Les pramenů. Komentovaná prohlídka byla zaměřena na nejrůznější řemesla a povolání týkající se lesa. Návštěvou nejkrásnější zoo v jižních Čechách jsme se s jihem Čech rozloučili.

Děti byly během pobytu a výletů milé, slušné, snaživé, samostatné, zvídavé, spolehlivé a jednoznačně skvělé a úžasné. Také je za to nejen paní učitelky a vychovatelky, ale i místní zaměstnanci či průvodci na
exkurzích chválili.