Návštěva partnerské školy v Rakousku

10.04.2018

Brzy ráno jsme se vlakem vypravili přes Vídeň do Grazu. Ve 2 hodiny odpoledne náš vlak konečně dorazil do Groß St. Florianu, kde  na nás již netrpělivě čekali rodiče s dětmi, paní učitelka Anna Schöneger a ředitel školy pan Guntram Kehl.
U radnice nás přivítal starosta města, dostali jsme malé občerstvení a poté se děti rozjely do svých hostitelských rodin. Všichni byli spokojeni. Dnes nás čeká celodenní výlet do hlavního města Štýrska Grazu, kde se podíváme, mimo jiné, i do televizního a rozhlasového studia.
 

Druhý den našeho výměnného pobytu probíhal pod heslem „Poznávání“. Nejdříve jsme prozkoumali naši partnerskou školu, kde se žáci blíže seznamovali, poté jsme se přesunuli do města Graz, kde proběhla prohlídka města. Zhlédli jsme nejdůležitější pamětihodnosti, prošli jsme si uměle vytvořený ostrov nad řekou Mur, vyšli jsme na nejvyšší místo města Schlossberg a v nejstarší uličce města jsme ochutnali zdejší vynikající zmrzlinu. Celodenní program jsme zakončili komentovanou prohlídkou televizního a rozhlasového studia Steiermark. Dnes nás čeká nácvik rakouského lidového tance a poté komentované prohlídky dvou farem.

Ve středu ráno jsme ve škole společně nacvičovali rakouský lidový tanec Ennstaler Polka a českou mazurku. Pro všechny to byl netradiční zážitek a zároveň to byla prima zábava. Zbytek našeho celodenního programu jsme strávili na dvou rodinných statcích.

Děti si zážitkově vyzkoušely vyrobit peněženku z obalu od trvanlivého mléka, utlouct máslo z domácího mléka, ochutnaly mléčné,  sýrové a další produkty z místních farem, prozkoumaly zdejší stáje, kde byly k vidění krávy chované pro mléko a býci chovaní pro maso.

V průběhu celého programu jsme dostali pohoštění přímo od majitelů statků. Cítili jsme se u nich jako doma. Ochutnali jsme např. domácí pečivo, které jsme si po skupinkách sami připravili a upekli, dýňový olej typický pro zdejší oblast, vyuzenou slaninku, opečené kuličky z domácího mletého masa a další. Už se těšíme, co přinese dnešní den.

 

Čtvrteční dopoledne jsme strávili v prostorách naší partnerské školy, kde postupně probíhaly hodiny hudební výchovy, německého jazyka, dějepisu a zeměpisu. Žáci také ve smíšených skupinách dělali kvíz, který se týkal naší úterní prohlídky města Graz.

Po vyučování měli žáci volno. To strávili se svými hostitelskými rodinami. Někteří se vydali do místních restaurací na chutný oběd, jiní vycestovali do blízkého městečka Deutschlandsberg, kde nakupovali suvenýry a dárky.

Navečer jsme se všichni i s rodiči, učiteli, vedením školy a sponzory sešli v malebné části Buschenschank, kde jsme v prostorách rodinné vinice strávili několik hodin. Program byl bohatý: tradiční rakouská večeře a dva druhy moštu, společné poděkování  a předání dárků všem, ukázky českých a rakouských tanců a písní, které děti doma a pak ve škole nacvičovaly, naše prezentace v němčině o České republice, o Praze a samozřejmě o ZŠ Mládí. Slavnostní večer byl obohacen o tradiční rakouské kroje, které měly rakouské děti na sobě. Dress code jsme dodrželi i my, z Prahy jsme si dovezli černobílé oblečení. Pátek bude ve znamení příprav a oslav, naše partnerská škola Groß St. Florian slaví 70 let od založení. Na tuto velikou slávu jsme pozváni i my. Do nabitého večerního programu přispějeme českým tancem, mazurkou.

Předposlední den naší návštěvy jsme strávili v prostorách školy, ve třídě jsme hráli jazykové hry, na venkovním hřišti jsme hráli týmové hry, ve školní tělocvičně jsme nacvičovali naše 2 společná taneční vystoupení na večerní školní akademii k 70letému výročí školy. Odpoledne jsme strávili se svými hostitelskými rodinami a večer jsme se zúčastnili 2hodinového bohatého programu ve školní tělocvičně. Jednak jsme byli čestnými hosty v publiku, jednak jsme dvakrát vystupovali na pódiu. Vše se nám povedlo a my byli šťastni, že naše týdenní píle byla oceněna dlouhým potleskem. Sobotní dopoledne jsme strávili se svými novými kamarády a kamarádkami, ve 12 hodin jsme se všichni sešli na místním vlakovém nádraží, kde jsme se se slzami v očích společně rozloučili a vydali se na naši zpáteční cestu do Prahy. Náš týdenní výměnný pobyt ve městě Groß St. Florian se nadmíru vydařil a my se již nyní nemůžeme dočkat, až nás naši přátelé navštíví u nás v Praze, v našich domovech a naší škole. Auf Wiedersehen!

 

Mgr. Jana Hrbáčková a Mgr. Iveta Pichlová