Pro absolventy cambridgeských zkoušek YLE

08.03.2018

Cambridgeské zkoušky v úrovních Starters, Movers a Flyers proběhly v tomto roce 8. března. Testy a záznamy ústní části zkoušek byly odeslány do Cambridge, ve Velké Británii, do sídla Cambridge University ESOL. Absolventi zkoušek mohou výsledné certifikáty očekávat během 4 až 6 týdnů. Vzhledem k časnému termínu zkoušek na naší škole předpokládáme kratší termín.

Na základě absolvování zkoušky Cambridge English - Young learners obdrží všechny děti certifikát s hodnocením pro části -  poslech, čtení, psaní a mluvený projev. Každá část zkoušky je ohodnocena dosaženými erby, maximum erbů pro jednu část je 5, celkem je tedy možné získat až 15 erbů. Certifikát má za úkol vyzdvihnout, co daný účastník umí a pozitivně motivovat děti ke studiu.

Výsledky, oceněné mezinárodní institucí dětem - absolventům zkoušek, dodávají pocit jistoty a sebevědomí v používání angličtiny a jsou silným povzbuzením k jejímu dalšímu studiu.

Gratulujeme všem, kteří zkoušku absolvovali, a přejeme ten nejlepší výsledek.