Pro absolventy cambridgeských zkoušek YLE

03.05.2018

Cambridgeské zkoušky v roce 2018 v úrovních Starters, Movers a Flyers proběhly v tomto roce 8. března. Testy a záznamy ústní části zkoušek byly odeslány do Cambridge, ve Velké Británii, do sídla Cambridge University ESOL. Absolventi zkoušek obdrželi své certifikáty ve středu 2. května. Fotografii z předání můžete vidět dále v článku.

Na základě absolvování zkoušky Cambridge English - Young learners obdržely všechny děti certifikát s hodnocením pro části -  poslech, čtení, psaní a mluvený projev. Každá část zkoušky je ohodnocena dosaženými erby, maximum erbů pro jednu část je 5, celkem je tedy možné získat až 15 erbů. Certifikát má za úkol vyzdvihnout, co daný účastník umí a pozitivně motivovat děti ke studiu.

Výsledky, oceněné mezinárodní institucí dětem - absolventům zkoušek, dodávají pocit jistoty a sebevědomí v používání angličtiny a jsou silným povzbuzením k jejímu dalšímu studiu.

Gratulujeme všem, kteří zkoušku absolvovali, a přejeme hodně dalších úspěchů ve studiu angličtiny.

Zájemci o originální fotografii si o ni mohou napsat na email: tlusty@zsmladi.cz - v mailu uveďte jméno absolventa zkoušky.