Mezinárodní setkání programu Erasmus+ v Německu hostilo i naše učitele a žáky

09.02.2018

Projekt Refugees in Europe se dostává do konečné fáze a s ním přichází i bilancování. K tomu si všechny zapojené školy tradičně volí zázemí německé školy Heinrich-Heine-Europa-Schule v Dreieichu, která každoročně připravuje projektovou konferenci sítě evropských škol, jejíž jsme součástí.

Tento rok jsme na setkání vycestovali ve složení 2+2. Spolu s učiteli Tomášem Klinkou a Eliškou Habartovou jely žákyně devátých tříd Milana Dejaková a Patricie Zálešáková. Náplň dvoudenního pobytu byla pro každého z nich jiná. Učitelé koordinovali poslední měsíce projektu Refugees in Europe a plánovali projekt na období 2018 až 2020. Žákyně pak prezentovaly náš projekt Erasmus+ u evropských vrstevníků, se kterými ale zároveň pracovali ve workshopech zaměřených na budoucí témata mezinárodní spolupráce, tedy na virtuální realitu a španělskou či latinskoamerickou kulturu. V prvním tak žáci vytvořili virtuální procházky partnerskými školami, ve druhém nacvičili dynamickou salsu...
Čas jsme si našli i na volnočasové aktivity. Žáci si zabruslili na frankfurtském „iceringu“ a učitelé objevili krásy historického města Marburg.
 
Mgr. Tomáš Klinka, PhD, garant projektu