Vánoční besídky v druhých třídách

22.12.2017

Třídy 2. ročníku letos uspořádaly vánoční besídky pro rodiče přímo ve třídách. Žáci pozvali na besídky rodiče. Třída II. B uspořádala besídku 13. prosince, žáci II. A a II. C oslavili vánoční svátky besídkou pro rodiče 21. prosince. Žáci předvedli program, který si sami sestavili z vánočních písní, hry na hudební nástroje, kouzelnických vystoupení, divadelního představení a tance. Po programu pozvali rodiče ke svátečnímu pohoštění, které připravili v hodině pracovních činností. Jsou ještě malí, ale šikovní. Na závěr dostal každý od svého kamaráda dárek pod stromeček.

Text a foto Alexandra Matušů