3. fáze projektu COMENIUS: Oisterwijk/Wuppertal

11.07.2012

201111151058_header_oistervijk.jpg 

Třetí část projektu COMENIUS byla zahájena 22. června 2012.
22. 6.: Eidhoven - Oisterwijk.
23. - 25. 6.: Oisterwijk - workshopy.
26. - 27. 6.: Wuppertal - workshopy.

201206271521_wuppertal.jpg 

Třetí fáze mezinárodního projektu COMENIUS: Different But Similar probíhala v holandském městě Oisterwijk, v Severním Brabandsku ve dnech 22. – 26. června a v německém městě Wuppertal, v Severním Porýní – Vestfálsku ve dnech 27. a 28. června 2012. Hlavním tématem byly stereotypy, které si vytváříme o příslušnících jiných národů, a jejich překonávání.

V Oisterwijku byli účastníci projektu ubytováni v chatkách, kde se mezi sebou museli domluvit, protože spolu bydlely děti z partnerských škol pohromadě. Také se o sebe museli postarat. Každý den vařili společně jídla z jiné země. Mohli tak ochutnat španělskou paellu, německé wursty, turecké plněné papriky nebo české řízky či palačinky.

Kromě každodenní péče o žaludky spolubydlících se všichni účastnili práce v mezinárodních workshopech.

Drama workshop připravoval scénky zaměřené na národnostní stereotypy. Ve Fashion workshopu se zase připravovala módní přehlídka, kde se jednotlivé země představily v tradičních krojích. Členové Caricature workshop připravovali panely, na kterých představili národnostní stereotypy v karikaturách. Ve Video workshopu studenti zdokumentovali zážitky z pobytu v Oisterwijku, práci ve workshopech a vyptávali se účastníků projektu na jejich představy o zemích jednotlivých partnerských škol.
Po přejezdu do Wuppertalu proběhla prezentace za účasti vedení školy a rodičů. Všichni jsme si odváželi nevšední zážitky, vzpomínky na společně prožité dny a nová přátelství. Velice nás těšilo, že naši žáci bez problémů komunikovali v angličtině a že je společná práce bavila.