Školní vánoční besídka ve Spolkovém domě

21.12.2017

Předvánoční týden v naší škole již tradičně patří školní besídce. Žáci z prvního i druhého stupně si pro své rodiče a spolužáky i letos připravili bohatý program s koledami, říkadly, básničkami, dramatizací starých vánočních příběhů a povídek, hudebními a tanečními vystoupeními.
(další text i fotografie najdete dále v článku)

Učitelky a učitelé s dětmi vyráběli kostýmy a kulisy. Ve středu 20. 12. 2017 pak výsledek všichni předvedli zaplněnému hledišti Spolkového domu ve Stodůlkách. Žáci devátého ročníku pomohli s organizací vystoupení, sami celý pořad moderovali a zajistili také fungování šatny.

Nejcennějším bylo nadšení, pocit sounáležitosti a vzájemné pomoci, což provázelo nejen přípravu, ale i průběh letošní vánoční besídky. I to je jeden z důvodů, proč stojí za to společná vystoupení organizovat.

Všem účinkujícím, vyučujícím i pomocníkům patří velký dík za to, že se letošní vánoční besídka opět vydařila. Děkujeme také Klubu přátel školy při ZŠ Mládí, který zaplatil pronájem sálu. Jsme rádi, že se rodiče mohli přesvědčit o tom, jak dobře umí jejich děti navzájem spolupracovat a rozdávat radost.
Text a foto: Doubravka Matulová a Norbert Tlustý