Projekt "Šablony pro ZŠ Mládí" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

01.02.2017

Od 1. 2. 2017 je škola zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Leták povinné publicity - zde.

Projekt nese název Šablony pro ZŠ Mládí a zahrnuje tyto oblasti:

II/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ

.