MEZINÁRODNÍ CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY pro mladší žáky 2018

13.11.2017

Vážení rodiče a milí žáci, i v tomto školním roce bude možné složit na naší škole mezinárodní cambridgeskou zkoušku pro mladší žáky v úrovních STARTERS, MOVERS a FLYERS.

Cílem cambridgeských zkoušek pro mladší žáky (3. – 6. ročník) Cambridge Young Learners English Tests je vyzkoušet si odpovídající a smysluplné používání jazyka, změřit přesně a dostatečně žákovy jazykové schopnosti a dovednosti, vytvořit kladný vztah k mezinárodním zkouškám a povzbudit žáky k efektivnímu učení a učitele k výuce. Zkoušky jsou pro žáky velmi motivující. Výsledky, oceněné mezinárodní institucí absolventům zkoušek, dodávají pocit jistoty a sebevědomí v používání angličtiny a jsou silným povzbuzením k jejímu dalšímu studiu.

O termínu, přihláškách, průběhu zkoušek a platbě se dočtete dále v článku.

Cambridge Young Learners English Tests

Cambridgeské zkoušky pro děti ve věku od 7 do 12 let ve třech úrovních:

 

Starters pro žáky 3. – 4. tříd: Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny. Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (3-5 minut). V testu kandidáti rozeznávají barvy, odpovídají na jednoduché otázky o sobě a píší jednoduché jednoslovné odpovědi na základní otázky.

Movers pro žáky 4. – 5. tříd: Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky. Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (5-7 minut). V testu kandidáti prokazují porozumění jednoduchým anglickým pokynům, vyplňují jednoduchý dotazník či odpovídají na jednoduché otázky o sobě, odpovídají na otázky a zapisují jednoduchá fakta (jako dny v týdnu, časy, jména), která slyšeli nebo četli v dětském příběhu. Úroveň jazyka: A1 podle Společného evropského rámce.

Flyers pro žáky 5. – 6. tříd: Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let, které završily zhruba 250 hodin jazykových studií. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé. Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 25 minut), mluvení (7-9 minut). V testu kandidáti vysvětlují rozdíly mezi dvěma obrázky či příběhy, píší nebo vypráví jednoduchý příběh, dotazují se a používají minulý čas. Úroveň jazyka: A1 podle Společného evropského rámce.
S výběrem té nevhodnější zkoušky vám nejlépe poradí vyučující angličtiny. Registrovaní kandidáti – žáci budou mít možnost zúčastnit se schůzek s učiteli angličtiny, kde budou podrobně seznámeni s průběhem a náplní zkoušky. O termínech těchto schůzek budou žáci včas informováni.
Zkoušky se uskuteční 8. března 2018.

Přihlášku na zkoušky STARTERS MOVERS FLYERS  spolu s výší poplatku za zkoušku najdete ZDE nebo si o ni mohou zájemci říci vyučujícím angličtiny, třídnímu učiteli nebo si ji vyzvedněte u vchodu do školy. Přihlášku odevzdejte třídním učitelům nebo učitelům angličtiny, popř. zástupci ředitele 1. stupně do 5. ledna 2018.

Jakékoliv dotazy ke zkouškám vám zodpovědí garanti jazykové výuky ve vedení školy, zástupci ředitele pro I. nebo II. stupeň.