MEZINÁRODNÍ CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY pro mladší žáky 2020

03.03.2020

Vážení rodiče a milí žáci, i v tomto školním roce bude možné složit na naší škole mezinárodní cambridgeskou zkoušku v úrovních STARTERS, MOVERS a FLYERS pro mladší žáky.

 

Cambridge Young Learners English Tests

 

Cambridgeské zkoušky pro děti ve věku od 7 do 12 let ve třech úrovních Starters pro žáky 3. - 4. tříd, Movers pro žáky 4. - 5. tříd a Flyers pro žáky 5. – 6. tříd proběhnou na škole ve čtvrtek 12. března 2020.

Kandidáti obdrželi osobní časový rozpis zkoušky a budou v den konání zkoušek uvedeni do učeben, kde se budou zkoušky konat v určený čas.
 
Cílem cambridgeských zkoušek pro mladší žáky (3. – 6. ročník) CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS je vyzkoušet si odpovídající a smysluplné používání jazyka, změřit přesně a dostatečně žákovy jazykové schopnosti a dovednosti, vytvořit kladný vztah k mezinárodním zkouškám a povzbudit žáky k efektivnímu učení. Zkoušky jsou pro žáky velmi motivující. Výsledky, oceněné mezinárodní institucí absolventům zkoušek dodávají pocit jistoty a sebevědomí v používání angličtiny a jsou silným povzbuzením k jejímu dalšímu studiu.
 
Starters pro žáky 3. – 4. tříd: Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny. Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (3-5 minut). V testu kandidáti rozeznávají barvy, odpovídají na jednoduché otázky o sobě a píší jednoduché jednoslovné odpovědi na základní otázky.

Movers pro žáky 4. – 5. tříd: Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky. Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (5-7 minut). V testu kandidáti prokazují porozumění jednoduchým anglickým pokynům, vyplňují jednoduchý dotazník či odpovídají na jednoduché otázky o sobě, odpovídají na otázky a zapisují jednoduchá fakta (jako dny v týdnu, časy, jména), která slyšeli nebo četli v dětském příběhu. Úroveň jazyka: A1 podle Společného evropského rámce.

Flyers pro žáky 5. – 6. tříd: Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let, které završily zhruba 250 hodin jazykových studií. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé. Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 25 minut), mluvení (7-9 minut). V testu kandidáti vysvětlují rozdíly mezi dvěma obrázky či příběhy, píší nebo vypráví jednoduchý příběh, dotazují se a používají minulý čas. Úroveň jazyka: A1 podle Společného evropského rámce.


Zkoušky, které pořádáme ve spolupráci s Britskou radou, jsou určeny pouze pro žáky naší školy.
 
Materiály ze zkoušek jsou odesílány do Cambridge ve Velké Británii. Jakékoliv dotazy ke zkouškám vám zodpovědí učitelé angličtiny nebo zástupce ředitele pro I. stupeň.