Návštěva Národního technického muzea

01.11.2017

V rámci učiva přírodovědy se 20. října vypravili žáci 5. A a 5. C do Národního technického muzea, aby v maketě rudného a uhelného dolu doplnili své teoretické vědomosti o těžbě nerostných surovin. Během hodinové prohlídky prošli s průvodcem půlkilometrovou trasu důlními chodbami – štolami, kde se seznámili s důlní technikou a těžebními postupy v různých historických dobách.

Autentičnost prostředí doplňovaly figuríny horníků při práci a zvuky spojené s činnostmi, probíhajícími při těžbě. Kromě návštěvy dolů zbyla chvilka i na prohlídku dopravní haly a dalších expozic. Děti se ve svém hodnocení shodly, že exkurze byla skvělá, ale jedno dopoledne na vše, co Národní technické muzeum nabízí, prostě nestačí!

Ilona Žďárská a Alena Janíčková