Další Quality Label – Certifikát kvality na naší škole, tentokrát za eTwinning

23.10.2017

Žáci a učitelé naší školy se mimo již sedmiletého zapojení do projektu ERASMUS+ věnují i dalším projektům spojeným s Evropskou unií. Jedním z nich jsou aktivity na portálu eTwinning, jejichž cílem je propojování evropských škol a pomoc s mezinárodními projekty spolupráce.

V minulém školním roce se žáci, učící se francouzsky, zapojili do projektu s názvem „Nos univers pour nos amis“, („Náš okolní svět pro naše přátele“). Nápad vzešel od učitele francouzského jazyka Tomáše Klinky a jeho italské kolegyně Lucii Tormen. Projekt zahrnoval vzájemné představení životní reality pražských dětí a jejich vrstevníků z podhorského italského města Belluno. Po celý školní rok si žáci 7. – 9. tříd vyměňovali prezentace s trojjazyčnými informacemi z tematických okruhů „příroda“, „město“, „kuchyně“ apod. Proběhlo i několik setkání přes Skype. Dozvěděli jsme se tak také, že například pálení čarodějnic je i italskou jarní slavností. Výsledky projektu můžete shlédnut zde.

Po skončení aktivit v červnu italská kolegyně Lucia Tormen přihlásila projekt k posouzení italskou národní agenturou pro evropské projekty a v říjnu jsme ocenění za práci na projektu získali. Získání Quality Label – Certifikátu kvality nám udělalo velkou radost, ale je to jen „třešnička na dortu“, neboť tím hlavním přínosem projektu je možnost smysluplné komunikace ve francouzštině v mezinárodním kontextu.

Na tento školní rok jsme připravili projekt nový, tentokrát jen pro žáky 9. ročníku. Pomocí aktivit pod názvem „Nos livres, nos lectures“ („Naše knihy, naše četba“) se pokusíme navzájem si ve francouzštině ukázat, jak se liší povinná i volnočasová četba náctiletých v Itálii a u nás. Začínáme již od listopadu.