4. setkání projektu ERASMUS+ ve Španělsku

08.10.2017

Již 4. setkání v rámci projektu ERASMUS+ s názvem "Refugees in Europe - Our future in motion" se uskutečnilo v týdnu od 30. září do 7. října 2017. Čtyři žáci a dva pedagogové z naší školy se v španělském městě Jaén setkali s dalšími žáky a učiteli z Velké Británie, Německa, Francie a Turecka a společně pracovali v mezinárodních týmech na zadaných úkolech, které jim přiblíží svět uprchlíků a migrace v Evropě.

 

Sobota, 30. září
 
Celá sobota byla tradičně ve znamení cestování. V odpoledních hodinách přistálo letadlo s naší skupinou v Madridu. Autobusem jsme se přepravili na hlavní vlakové nádraží Atocha. Do odjezdu vlaku však zbývalo několik hodin, proto jsme se po uložení zavazadel v úschovně odebrali na pozdní oběd do nedaleké restaurace a následně do krásného parku, kde jsme si ve stínu u jezera mohli odpočinout.
Po dobrodružném hledání správného nástupiště nás čekaly 4 hodiny jízdy vlakem do Jaénu. Přestože jsme dorazili až ve 23:30, čekaly na nás kompletní hostitelské rodiny, které naše žáky vřele uvítaly a ihned se jich ujaly. Každý z našich žáků nyní stráví celý týden jako člen španělské rodiny.
 
 
 
 
Neděle, 1. října
 
Neděle byla ve znamení sžívání se s hostitelskými rodinami. Naši žáci se svými novými přáteli strávili příjemný den v Jaénu. Učitelé zavítali do nedalekého města Baeza, kde měli možnost poznat jeho historické centrum.
 
 
Pondělí, 2. října
 
Ráno se všichni žáci a učitelé sešli v prostorách hostitelské školy. V moderním kinosálu k nám promluvili místní organizátoři projektu a zhlédli jsme i zdařilé představení dvou místních žáků, které kombinovalo tanec a znakovou řeč. Po krátké přestávce a občerstvení v místní knihovně jsme se odebrali na exkurzi po Jaénu. Navštívili jsme několik institucí a významných historických památek za doprovodu průvodce, který nám představil historii regionu s vazbami na soužití i spory místní struktury obyvatel, kdy město sdíleli křesťané, židé i arabové.

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 Úterý, 3. října

 

V brzkých ranních hodinách celá naše skupina vyrazila autobusem do největšího města Andalusie - Sevilly. Ihned po příjezdu jsme měli možnost prohlédnout si budovu andaluského parlamentu. Žáci měli jedinečnou příležitost zasednout na místech, kde se schází vrchní představitelé Andalusie. Navíc nás uvítali přímí členové parlamentu, se kterými vedli žáci i učitelé diskuzi na téma uprchlíků, hranic a celkové politiky Andalusie vůči migraci.
Po návštěvě parlamentu jsme zavítali do architektonického komplexu Plaza de Espaňa, kde byla v nádherných zahradách ideální příležitost k odpočinku. Po obědě následovala komentovaná prohlídka města se zaměřením na vliv různých kultur na architekturu, tradice a celkový život ve městě.

 

 

 

 

 

Středa, 4. října

 

V tento den jsme zavítali do nádherného, historického města Cordoba. Žáci měli možnost navštívit úchvatnou a monumentální stavbu Mosque-Cathedral, ve které se snoubí vlivy všech kultur, které kdy Andalusii obývaly. Uvnitř katedrály jsme mohli zhlédnout i obrazovou výstavu, která byla zaměřena na odlišnosti, diskriminaci a perzekuce v oblasti náboženství a národů. Následovala prohlídka židovské čtvrti města, starodávné synagogy a palácového komplexu s nádhernými zahradami.
 

 

 

 

 

Čtvrtek, 5. října

 

Již ráno se všichni žáci i učitelé sešli v místní knihovně a připravili se na pracovní den plný workshopů a týmové spolupráce. První aktivita zavedla žáky přímo do ulic Jaénu. Jejich úkolem bylo oslovovat místní obyvatele a pokusit se od nich získat názory na migraci a uprchlíky v jejich kraji. Osloveným lidem žáci předávali informační samolepky. Mnoho žáků mělo problémy s oslovováním cizích lidí, zejména když většina z nich nemluvila anglicky. Nad nimi musíme vyzdvihnout aktivitu a práci našich žákyň Anny Hodíkové a Kristiny Egermaierové, které se úkolu ujaly zcela profesionálně a neměly sebemenší problém s konfrontací obyvatel Jaénu.
Na další aktivity se žáci vrátili do školní knihovny, kde se rozdělili do mezinárodních týmů a za pomocí lektorky vedli diskuzi na téma "Rumors". V další části účastníci vytvářeli plakáty, na kterých mohli vyjádřit své dosavadní poznatky a názory.
Po náročném dni si mohli žáci užít volné odpoledne v Jaénu, které trávili s hostitelskými rodinami nebo s novými kamarády z ostatních zemí.
 

 

 

 

 

 

Pátek, 6. října

 

Poslední den projektového setkání se žáci opět setkali ve školní knhovně. S lektorkou diskutovali o problémech spojených se šikanou a diskriminací. Po krátké pauze skupina studentů z Turecka přiblížila pomocí aktivit a prezentace práci pobřežní stráže v Turecku. Poslední dopolední aktivitou byl brainstorming na téma "Borders". Žáci rozděleni do menších skupinek zvažovali výhody a nevýhody hranic.
V závěru dne kompletovali žáci své fotografie a jiné záznamy z celého týdne, ze kterých budou místní studenti vytvářet závěrečné prezentace.

 

 

 

 

 

 

Sobota, 7. října

 

Po pátečním rozloučení se všemi kamarády a kolegy nás čekala už jen cesta domů. Ranním autobusem jsme společně s německou skupinou opustili Jaén a po 4 hodinách jízdy dorazili do Madridu. Pomocí metra jsme se komfortně dostali přímo až na náš terminál, kde jsme si ještě mohli užít oběd a dvouhodinový odpočinek. Krásné počasí, které doprovázelo celý náš let, umožnilo poslední rozloučení se španělskou krajinou, včetně nádherného výhledu na Pyreneje i Alpy.
Věříme, že celý týden byl pro naše žáky přínosem nejen v oblasti informací a jazykových dovedností, ale zejména i v navázání nových přátelství a poznání zajímavých míst, lidí a kulturních zvyklostí.