Evropský den jazyků na Mládí ve znamení zmatení…

16.10.2017

…jazyků, samozřejmě! Námětem tohoto ročníku evropských oslav jazyků nám totiž byl příběh o Babylonské věži a důsledcích, které pro lidstvo její stavění mělo. Na 1. stupni pak projektu posloužil příběh o Potopě světa a Noemově arše. Jazyková bohatost je v naší škole odnepaměti brána jako jedno velké plus, a tak jsme se rozhodli si vzájemně představit stovku nejpoužívanějších světových jazyků, jakkoli exotické či vzdálené by se nám zdály.

Projektový den je v databázi Evropského dne jazyků Rady Evropy - lze hlasovat

Během první poloviny dopoledne jsme připravovali prezentaci vylosovaného jazyka ve formě stavebního „kamene“ Babylonské věže. K tomu nám posloužily krabice všech velikostí, které žáci druhého stupně vyzdobili a naplnili tak, aby krabičky jednotlivé jazyky co nejlépe zhmotnily. Druhým úkolem pro druhostupňové žáky bylo vytvoření divadelní scénky, jejíž téma pracovalo s motivem nedorozumění, váhání, nejasnosti. Prvostupňoví žáci zase využili jiný starozákonní příběh – ten o Noemově Arše. Za přispění učitelů výtvarné výchovy a obětavé pomoci svých třídních učitelek naplnili dvoumetrový 3D model lodi siluetami zvířat s cizojazyčnými nápisy, značícími jejich pojmenování v oficiálních jazycích EU.

Stavění věže a divadelní scénky proběhly v tělocvičně naší školy ve druhé části dopoledne. Dokončování instalace Archy a přemístění Babylonské věže do prostoru u haly školy nám zaberou ještě další dny. S Evropským dnem jazyků tak budeme tento rok žít i dál. Stejně jako se vším, co jsme se dnes naučili. A že toho nebylo rozhodně málo!

Ocenění žáků za dramatizaci tématu „Babylonské zmatení jazyků“.

Po projektovém dni pořádaného jako oslava Evropského dne jazyků jsme ocenili nejlepší scénky vytvořené žáky druhého stupně. Původně se hledal vítěz jeden, ale finální hodnocení jazykářů naší školy bylo tak těsné, že jsme nakonec vyhlásili jako nejlepší hned tři skupiny. Seznam žáků i fotografii z předávání cen a diplomů panem ředitelem naleznete níže. Všem oceněným gratulujeme a přejeme jim další úspěšné kreativní počiny (nejen) v naší škole.

7.B

Jáchym Konečný

Bára Potužníková

Kateřina Šotová

 

8.B

Miriam Culková

Justína Vašáková

Eliška Šulcová

Adam Mlázovský

 

9.B

David Pekař

Jakub Kadečka

Daniel Jermář

Tomáš Klinka, garant projektového dne