Evropský den jazyků na Mládí ve znamení zmatení…

16.10.2017

…jazyků, samozřejmě! Námětem tohoto ročníku evropských oslav jazyků nám totiž byl příběh o Babylonské věži a důsledcích, které pro lidstvo její stavění mělo. Na 1. stupni pak projektu posloužil příběh o Potopě světa a Noemově arše. Jazyková bohatost je v naší škole odnepaměti brána jako jedno velké plus, a tak jsme se rozhodli si vzájemně představit stovku nejpoužívanějších světových jazyků, jakkoli exotické či vzdálené by se nám zdály.

Projektový den je v databázi Evropského dne jazyků Rady Evropy - lze hlasovat

Během první poloviny dopoledne jsme připravovali prezentaci vylosovaného jazyka ve formě stavebního „kamene“ Babylonské věže. K tomu nám posloužily krabice všech velikostí, které žáci druhého stupně vyzdobili a naplnili tak, aby krabičky jednotlivé jazyky co nejlépe zhmotnily. Druhým úkolem pro druhostupňové žáky bylo vytvoření divadelní scénky, jejíž téma pracovalo s motivem nedorozumění, váhání, nejasnosti. Prvostupňoví žáci zase využili jiný starozákonní příběh – ten o Noemově Arše. Za přispění učitelů výtvarné výchovy a obětavé pomoci svých třídních učitelek naplnili dvoumetrový 3D model lodi siluetami zvířat s cizojazyčnými nápisy, značícími jejich pojmenování v oficiálních jazycích EU.

Stavění věže a divadelní scénky proběhly v tělocvičně naší školy ve druhé části dopoledne. Dokončování instalace Archy a přemístění Babylonské věže do prostoru u haly školy nám zaberou ještě další dny. S Evropským dnem jazyků tak budeme tento rok žít i dál. Stejně jako se vším, co jsme se dnes naučili. A že toho nebylo rozhodně málo!

 

Tomáš Klinka, garant projektového dne