Cambridgeské zkoušky pro žáky od 3. do 6. tříd ve školním roce 2017/2018

27.09.2017

Vážení rodiče a milí žáci, také v tomto školním roce nabídneme žákům od 3. do 6. tříd možnost vykonat cambridgeskou zkoušku z angličtiny ve třech různých úrovních STARTERS, MOVERS a FLYERS. Zkoušky pořádáme již několik let vždy ve spolupráci s Britskou radou. Zájem budeme zjišťovat a přihlášky vydávat koncem listopadu. Zkoušky budou probíhat začátkem března.

Cambridge Young Learners English Tests

Cambridgeské zkoušky pro děti ve věku od 7 do 12 let ve třech úrovních:

Starters pro žáky 3. – 4. tříd: Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny. Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (3-5 minut). V testu kandidáti rozeznávají barvy, odpovídají na jednoduché otázky o sobě a píší jednoduché jednoslovné odpovědi na základní otázky.

Movers pro žáky 4. – 5. tříd: Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky. Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (5-7 minut). V testu kandidáti prokazují porozumění jednoduchým anglickým pokynům, vyplňují jednoduchý dotazník či odpovídají na jednoduché otázky o sobě, odpovídají na otázky a zapisují jednoduchá fakta (jako dny v týdnu, časy, jména), která slyšeli nebo četli v dětském příběhu. Úroveň jazyka: A1 podle Společného evropského rámce.

Flyers pro žáky 5. – 6. tříd: Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let, které završily zhruba 250 hodin jazykových studií. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé. Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 25 minut), mluvení (7-9 minut). V testu kandidáti vysvětlují rozdíly mezi dvěma obrázky či příběhy, píší nebo vypráví jednoduchý příběh, dotazují se a používají minulý čas. Úroveň jazyka: A1 podle Společného evropského rámce.

S výběrem té nevhodnější zkoušky vám nejlépe poradí vyučující angličtiny. Pro rozhodování můžete využít termínu konzultace 20. listopadu.