Kroužky konverzace v anglickém jazyce pro 5. ročník

11.09.2017

Náplň – procvičování mluveného projevu a jazykové pohotovosti odpovídající učebnímu plánu anglického jazyka pro 5. ročník ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání – Co se v Mládí naučíš, v základních konverzačních tématech. Oba kroužky budou naplňovány do maximálního počtu 12 žáků. (více v článku)

Aby byl kroužek pro žáky co nejefektivnější, proběhne před přihlášením pohovor s žákem, na jehož základě bude zájemci – žákovi vydána přihláška. Učitelé anglického jazyka v 5. třídách s náplní kroužku seznámí žáky a předají vedoucímu kroužku jména zájemců, kteří budou k pohovoru pozváni.

Termíny kroužků: ÚTERÝ nebo STŘEDA

12.45 – 13.30 hodin v učebně K-UC

Cena bude stanovena podle počtu zájemců takto: za období říjen - prosinec v rozmezí 400 – 500,- Kč, za období leden – květen/červen 2018 v rozmezí 700 – 800 Kč.

Vedoucí obou kroužků: Norbert Tlustý

Rozpis procvičování podle lekcí během školního roku:

Říjen – listopad:

Unit 1: předložky on, at, under, next to, between, „There´s“, „There are“, Do you…? Yes, I do. /No, I don´t. He/she likes…/doesn´t like.

Unit 2: can/can´t + feel/her/see/smell/taste, We have (PE) on (Wednesday) at (nine o´clock). Skills review.

Listopad – prosinec:

Unit 3: Has s/he got (dark hair)? Yes, s/he has. /No, s/he hasn´t., What/When/Where/Who does s/he…? Was it…? Yes, it was. /No, it wasn´t., Were they…? Yes, they were. /No, they weren´t., minulý čas prostý – vyprávění.

Leden - únor:

Unit 4: He´s playing (tennis). She isn´t doing (judo)., Is s/he playing basketball? Yes, s/he is. /No, s/he isn´t., older/younger – stupňování přídavných jmen - komparativ, skills review.

Únor – březen:

Unit 5: příslovce – quietly, fast, funny, …, minulý čas – vyprávění, stupňování přídavných jmen – superlativ.

Unit 6: must/mustn´t, always, usually, often, sometimes, never, skills review.

Duben – květen:

Unit 7: porovnávání se stupňováním přídavných jmen, vyjadřování blízké budoucnosti vazbou (be) + going to (I´m going to sleep in the tent tonight.) Minulý čas – zápor a otázka: My grandpa didn´t play…, Did s/he have…? Yes, they had./No, they didn´t have.

Opakování.