Informace k organizaci nástupu žáků do 1. tříd a k organizaci prvních dnů školního roku

09.08.2017

Organizace nástupu žáků 1. tříd do školy

Informace byly sděleny rodičům na společné schůzce 19. června 2017.

Den nástupu: pondělí 4. září 2017 – 8.00 hodin. Vchod velkou branou z ulice Mládí vpravo na pozemek - hřiště před školou, v případě nepříznivého počasí stejnou branou projít na školní dvůr a vchod do školy zadním traktem, určitě nevoďte děti sami do třídy. Děti si berou s sebou aktovku. Paní učitelky budou mít seznam žáků a označení třídy I. A, I. B a I. C

Prosíme maminky, aby nevstupovaly na umělý povrch v botách s jehlovými podpatky. Mohlo by dojít k úrazu a také k poškození povrchu hřiště.

Další informace se zobrazí po kliknutí na nadpis článku nebo „více“

Organizace prvních dnů vyučování a provoz v šatnách

Po setkání s žáky a rodiči je dovede třídní učitelka do učebny. Rodiče následují do učebny (možné fotografování). Je jedno, kam si dítě 1. den sedne a s kým, paní učitelky zasedací pořádek upraví v dalších dnech.

Následuje půlhodinka s žáky – rodiče na tuto část z učebny odejdou.

Následuje schůzka s rodiči – děti si převezmou vychovatelky školní družiny. Paní učitelky domluví s rodiči, kdo z dvojice podle abecedy koupí zámek, od kdy bude dítě navštěvovat ŠD, jídelnu, jaký den si má co přinést, Po skončení – individuální účast na slavnostním vítání prvňáčků v Centrálním parku. Čas: od 10.00hod, 1. den už je možnost oběda.

 

První a druhý den – bez přezouvání. Od středy 6. září – zámky od skříněk do dvojic. Třetí klíč odevzdat třídní učitelce, prosíme nalepit na klíček štítek s číslem skříňky nebo dát visačku. Klíč bude uložen u pana školníka pro případ, že si dítě zapomene klíček doma.

 

Program PODEJ MI RUKU pro prvňáčky od 2. dne (úterý 5. 9.): pomoc starších žáků po dobu nejméně 14 dnů v září. Rodiče předají dítě u vchodu do školy a dále se o ně postará starší spolužák, který pomůže a postupně naučí prvňáčka odemykat skříňku, uložit do ní věci a ukáže a naučí i uzamčení. Pak doprovodí žáčka do učebny – naučí ho cestu. Dětem pomohou i s kufříky. Věci na TV noste až od úterý 5. 9.

 

Vyučování v úterý do 9:40 hod., ve středu do 10:45 hod. a ve čtvrtek a pátek již podle rozvrhu do 11:40 hod.

Školní družina je v provozu vždy hned po skončení vyučování, třídní učitelky děti po skončení vyučování předá p. vychovatelce nebo odvede před školu, rodiče nechodí do budovy.

 

Třídní schůzky jsou naplánovány na pondělí 11. 9. 2017 od 17.30 hodin. Zákonní zástupci budou pozváni prostřednictvím notýsků - žákovských knížek či mailem.

 

V týdnu od 2. října zahájíme také další ročník programu Hodina pohybu navíc pro jedno oddělení školní družiny v každém z 1. až 3. ročníku. Podle zájmu, který rodiče žáků 1. tříd vyjádřili na schůzce 19. června, bylo vybráno oddělení školní družiny třídy I. B, kde zájem vyjádřilo 23 rodičů. Ostatním oddělením v ročníku bude nabídnut znovu v příštím školním roce, pokud bude tento program prodloužen. Ve třídě I. A bylo 21 zájemců (1 nesouhlas a 1 rodiče souhlas nezaškrtli a 1 neodevzdali), ve třídě I. C bylo 22 zájemců (1 nesouhlas a 1 neodevzdali). Program pro I. B bude probíhat vždy ve čtvrtek, v době od 13:30 do 14:15 hod. Programu se může účastnit i žák I. B, který nedochází do školní družiny. Oddělení školní družiny 2. a 3. tříd bude vybráno podle zájmu rodičů po třídní schůzce 11. 9.