Informace pro žáky tříd 2. až 9. ročníků ohledně organizace prvních dnů v měsíci září

09.08.2017

4. září – pondělí

Jedna vyučovací hodina: 8.00 – 8.45 hod.

Přivítání, organizační pokyny třídních učitelů. Pomůcky s sebou: psací potřeby
Oběd od 10.30 hod. (oběd možno odhlásit v aplikaci strava). Školní družina pro žáky 1. stupně je v provozu od 4. září. Přihlášky do školní družiny pro 1. stupeň zde.

Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna v 2. polovině září. Kroužky budou zahájeny v týdnu od 2. října.

Primary English Club – „anglická družina“ zahájí činnost v týdnu od 2. října.

Informace k dalším dnům najdete po kliknutí na nadpis článku nebo „více“.

od 5. září podle dopoledního rozvrhu: 2. – 4. ročník do 11.40 hod. a 5. – 9. ročník do 12.35 hod.

 

Rozvrh s odpoledním vyučováním začne platit od 2. týdne školního roku začínajícím v pondělí 11. září.

 

Šatny: První dva dny (4. a 5. září) bez přezouvání. Šatní skříňky začnou žáci používat od středy 6. 9. Šatní skříňky přidělí první den (4. 9.) dvojicím žáků tř. učitel/-ka. Dvojice si přinese svůj zámek, každý si vezme k používání jeden klíč a třetí označí číslem a předají třídní učitelce/učiteli.

Další poznámky:

Třídní schůzky jsou naplánovány na pondělí 11. 9. od 17.30 hodin. Zákonní zástupci budou pozváni prostřednictvím žákovských knížek nebo e-mailem.