Šifra Mistra Brailla

07.06.2017

V květnových dnech jsme pro žáky 1. až 6. tříd pozvali do školy členy zájmového sdružení Beluška, s interaktivními semináři vzdělávacího a osvětového programu Šifra Mistra Brailla. Jak Beluška, z. s. uvádí na svých webových stránkách, jmenuje se podle vodícího pejska Bely, se kterým se mohli žáci také při programu seznámit. Program pomáhá odbourávat sociální bariéry mezi zdravými a handicapovanými lidmi, aby děti i dospělí přirozeně přijímali handicapované jako součást naší společnosti a neřadili je samotný okraj.

Žáci se seznámili se světem nevidomých a slabozrakých, kteří se ve svém životě musí více spolehnout na jiné smysly, než je zrak. Děti měly možnost vyzkoušet si i různé pomůcky, které mohou nevidomí využívat a uvědomily si, jak může být pro člověka s oslabeným zrakem složité například nalít vodu do hrníčku. Samozřejmě, že se žáci seznámili i s Braillovým písmem a všichni jsme obdivovali Belu a další pejsky, která jako všichni vodící psi musí být moc šikovná a dokáže třeba i posbírat spadané mince. Na závěr si žáci a my všichni uvědomili, jak je důležité si svůj zrak chránit.