Den dětí v 1. třídách

02.06.2017

Žáci prvních tříd společně oslavili Den dětí návštěvou filmového představení Balerína v kině Cinema City Zličín. Představení se všem líbilo a druhý den využili svoje zážitky při vyjádření hlavní myšlenky filmu ve slohu a při výtvarném zpracování ve výtvarné výchově.

Po představení se všichni osvěžili výborným nanukem. Celá oslava byla o to významnější, že žáci na ni získali finanční prostředky z prodeje vlastních výrobků na vánočním jarmarku.

Alexandra Matušů, ročníková učitelka