Poznávací zájezd do Rakouska

01.06.2017

Tenhle krásný výlet začal prohlídkou Kelhsteinhausu neboli Orlího hnízda. Na vrchol nás dovezl dobový výtah, kterým jezdil i Adolf Hitler. Zde jsme měli možnost si prohlédnout a vyfotit krásné výhledy na okolní hory i na jezero Königsee pod námi. Poté jsme již zašli přímo do budovy samotného Orlího hnízda a všechno si tu prohlédnou. Zde jsme si přečetli o historii a zajímavostech tohoto místa. Dolů z hory jsme šli již pěšky bez použití výtahu.

Dole jsme se šli projit po okolí tohoto místa a zašli jsme do muzea věnovanému tematicky šíření nacismu. Byla zde přístupná i část bunkru. Odpoledne jsme strávili u jezera Königsee, kde jsme mimo jiné viděli zdejší bobovou dráhu a dali si výbornou zmrzlinu.

Navečer jsme odjeli do Rakouska do města Salzburg. Ubytovali jsme se v hostelu, povečeřeli a šli jsme na procházku večerním Salzburgem. Procházeli jsme krásnými uličkami až na vyhlídku, odkud jsme uviděli toto krásné město ze shora. Všechno jsem si fotila jako i všichni ostatní. Prošli jsme si celou vyhlídku až k soše W. A. Mozarta.

Ráno po snídani jsme navštívili centrum města. Viděli jsme rodný dům W. A. Mozarta, dále jeden z nejužších domů na světě, krásný hrad Hohensalzburg a různé jiné pamětihodnosti. V centru města jsme měli chvíli čas vyfotit si některé památky nebo si koupit v cukrárně Fürst pravé Mozartovy koule.

Poslední část výletu byla do Hallstattu. Pro mě byl tento zážitek nejzajímavější. Nejdříve jsme vyjeli lanovkou nahoru k solnému dolu. Tam jsme si oblékli ochrannou kombinézu, takže jsme všichni vypadali jako horníci. Tady jsme dvakrát jezdili na „hornických skluzavkách“. Bylo nám vysvětleno, jak se těžila sůl i jak se těží nyní a vyslechli jsme pověst o “Muži v soli”. Ze solného dolu jsme vyjeli pomocí malého vláčku. Lanovkou jsme se nakonec zase vrátili dolů a vyrazili naším autobusem směr Praha.

Tento výlet se mně hrozně líbil a zase jednou bych si ho klidně ještě zopakovala. Byl moc zajímavý a nabitý spoustou nových informací.

Myslím, že stejně jako ostatní jsem si ho užila J

Milena Dejaková, 8. B