CLIL na ZŠ Mládí

29.06.2017

Díky zapojení školy do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, se žáci 2. stupně mohou s angličtinou setkávat při vyučování i mimo hodiny angličtiny a v hodinách zeměpisu, dějepisu a tělesné výchovy získat zkušenosti s vyučováním v cizím jazyce.

 

Paní učitelka Jana Hrbáčková nabídla žákům dějepisná témata Stoletá válka, Občanská válka v USA, Bachův absolutismus, Rozdělení světa po 2. světové válce a Objevování světa mořeplavci. Pan učitel Zdeněk Poláček pomocí angličtiny v hodinách zeměpisu žáky seznámil s obyvatelstvem Asie a rozdělením biosféry, při tělesné výchově měli žáci rozcvičku a pohybovou hru vedenou v angličtině, seznámili se s pravidly házené a překonávali překážkovou dráhu. CLIL (Content and Language Integrated Learning) je vyučovací metoda, kterou je vyučován obsah nejazykového předmětu v cizím jazyce, zde v angličtině. Ohlasy žáků na tuto metodu jsou veskrze pozitivní. Žáky metoda zaujala, učivu rozumí a mnozí dokáží učivo anglicky také reprodukovat. Vzhledem k tomu, že je metoda používána převážně na středních školách, je jistě užitečné, že mají naši žáci možnost se s ní seznámit již na základní škole.