Mládí slavilo Mezinárodní den ptactva

03.05.2012

Pro žáky naší školy se projektové dny staly již tradicí. Žáci se na ně těší a připravují si pod vedením třídních učitelů prezentace ke zvolenému tématu dlouho dopředu. Letošní jarní projektový den probíhal na naší škole ve znamení poznávání a ochrany ptactva.

Skupinky žáků z jednotlivých tříd si pro své spolužáky připravily nejrůznější úkoly, například poznávání peří, stop a hlasů ptáků. Věnovali jsme se také životnímu prostředí vybraných ptačích druhů a jejich přizpůsobení k získávání potravy. Atraktivní byly samozřejmě také fyzikálně-chemické pokusy s vejci. Nezůstali jsme však jen u získávání přírodovědných vědomostí, hledali jsme také jména ptáků ve skrývačkách, křížovkách a příslovích, skládali jsme ptačí origami, puzzle, domino a vícejazyčné ptačí pexeso. Zjišťovali jsme, kolik panovnických rodů, měst a krajů má ve znaku zástupce z ptačí říše. Stranou nezůstaly ani ptačí rekordy. Odměnou žákům za jejich snahu a zvládnutí mnohdy náročných úkolů byl nejen netradičně strávený výukový den, ale i diplomy, odznáčky ptáků České ornitologické společnosti a čokoládové figurky, samozřejmě jak jinak než „ptačí“. Naše celodenní úsilí průběžně zdokumentovali členové fotografického kroužku pod vedením pana Karla Havlíka.

Mgr. Zora Karvánková, garant projektového dne