Volby do ŠKOLSKÉ RADY 2017-2020

02.06.2017

Vážení rodiče, 

rád bych poděkoval kandidátům za ochotu a vstřícnost kandidovat ve volbách do školské rady a současně vás seznámil se složením školské rady s platností od 1. 9. 2017:

 

více informací dále v textu …

 

Zákonní zástupci žáků:
Ilona Brixová
Klára Vávrová


Zástupci pg. pracovníků školy:
Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Mgr. Ilona Žďárská


Zástupci zřizovatele:
Milan Vávra
Ing. David Vodrážka

 

------------------------------------------------------

Původní zpráva - Volby do školské rady

 

Vážení rodiče,

 

v srpnu končí funkční období školské radě, proto je třeba zvolit nové zástupce. Školská rada je šestičlenná, přičemž vždy dva zástupci jsou z řad pedagogických pracovníků, dva z řad zákonných zástupců a dva zástupce vysílá zřizovatel školy. Funkční období je tříleté, s účinností od 1. 9. 2017.

 

Školská rada – hlasování pro zákonné zástupce žáků

Hlasovací lístek Vám zašleme (od pondělí 22. května) po vašem dítěti. Hlasování je dobrovolné a anonymní. Do pátku 26. května 2017 máte možnost hlasovací lístek poslat zpět po dítěti třídnímu učiteli nebo jej vhodit do uzavřeného sběrného boxu u vchodu do školy – v prostoru vrátnice.

Na hlasovacím lístku prosím zakroužkujte maximálně 2 vámi vybrané kandidáty.

 

Představení kandidátů (pořadí dle abecedy):

 

paní Ilona Brixová                                                              (dcera v IV.A)

„ Moje dcera chodí do 4.třídy,  je na škole velmi spokojená a to je pro mě důležité. Proto mám zájem podílet se na činnostech spojených se vzděláváním našich dětí a ráda pomáhám Klubu rodičů. Vážím si učitelského sboru včetně školní družiny a velmi oceňuji všechny aktivity, které škola nabízí mimo vyučování. Mám dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze správy nemovitostí a doufám, že moje zkušenosti můžou být prospěšné..“

 

pan Jan Froněk                                                                   (dcera v I.C)

Dcera končí teprve 1. třídu, nicméně už za tak krátkou dobu mě škola a její aktivity velmi nadchly  a čím dál tím víc mě baví. Jako rodič mám zájem pomoci škole v těch oblastech, kde mám nějakou kompetenci. Pokud bude potřeba, rád nabídnu své zkušenosti – povoláním jsem manažer a zabývám se též poradenstvím v oblastech IT a online marketingu.“ 

 

paní Dana Haltufová                                                          (syn ve II.C, dcera ve IV.B)

 

pan Ondřej Macourek                                                        (syn ve IV.A, syn v VII.B)

Jako rodič mých dvou synů navštěvujících tuto základní školu mám zájem, aby škola nadále poskytovala kvalitní vzdělávání žáků. Troufám si říci, že jako otec tří dětí budu hájit především zájmy žáků i rodičů. Oblast vzdělávání žáků mi není úplně cizí, protože jsem získal pedagogickou způsobilost pro učitele odborných předmětů středních škol na pedagogické fakultě UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ.“ 

 

paní Klára Vávrová                                                            (syn v II.B)

Od roku 2003 bydlíme v pražských Stodůlkách jen pár minut pěšky od ZŠ Mládí a jedním z hlavních kritérií při výběru místa bydliště byla právě tato škola. Pro práci ve školské radě mohu nabídnout zahraniční zkušenosti i znalost cizích jazyků.“ 

 

Děkuji za vaši účast ve volbách a současně bych rád ještě jednou poděkoval všem kandidátům za ochotu věnovat svůj čas ve prospěch školy.

                                    

PhDr. Jaroslav Vodička, v. r.

ředitel školy