Soutěž Mladého zdravotníka

09.05.2017

Dne 4. 5. 2017 se jako každý rok konaly závody Mladého zdravotníka organizované členy Červeného kříže Prahy 1. I naše škola se zúčastnila se čtyřmi družstvy a paní učitelkou Hrbáčkovou. Závod byl rozdělen na dvě části.
Nejprve se ošetřování chopili mladší žáci a poté žáci starší, na které čekala již obtížnější zranění, jako například ošetření po zásahu elektrickým proudem nebo epileptického záchvatu. Všechny děti se s úkoly porvaly, jak nejlépe uměly, ale vítěz byl vždycky jen jeden. Družstva ze Základní školy MLÁDÍ měla velký úspěch. Chlapci z prvního stupně se umístili na 2. místě a dívky na 3. místě. Tyto děti chodily do kroužku teprve první rok a většinou se jednalo o druháky. Za druhý stupeň jsme získali taktéž jedno 2. a jedno 3. místo. Všem moc gratulujeme a jsme rádi, že je o tento kroužek na Základní škole MLÁDÍ zájem, protože znalost první pomoci je pro celý život velmi důležitá.
Mgr. Jana Hrbáčková, vedoucí kroužku