Hrajeme si na školu - program pro předškoláky

04.05.2017

Program pro předškoláky - děti, které byly přijaty k povinné školní docházce od školního roku 2017/2018 proběhne 17. a 24. května. Ve dvou setkáních se děti seznámí s prostory školy a třídami, vyučujícími, různými pomůckami a vybavením školy, a také ochutnají, jak se budou učit. Dále v článku se dočtete termíny a náplň jednotlivých setkání.

Setkání se konají ve středu 17. a 24. května, vždy od 15:30 do 16:15 hodin a děti si během setkání vyzkouší český jazyk, matematiku, angličtinu, hudební a výtvarnou výchovu.

Na tento program není třeba se přihlašovat. Při příchodu bude provedena prezence v hale školy a děti budou rozděleny do čtyř skupin. Skupiny absolvují každou středu jiný program. Začátek programu je v 15:30 hodin. Žádáme rodiče, aby své děti přivedli v době od 15:15 do 15:25 hodin, aby bylo možno děti rozdělit do skupin a začít v 15:30 hodin. Program končí v 16:15 hodin a rodiče si své děti vyzvednou opět v hale školy, kam je přivede pedagogický pracovník.

17. května budou připraveny lístky, na které budou moci rodiče vyjádřit přání, aby bylo jejich dítě zařazeno do třídy s jedním vybraným kamarádem či kamarádkou. Děti jsou do tříd rozdělovány podle kritérií věk, pohlaví, průběh zápisu - míra školní zralosti. K přání rodičů přihlížíme, ale nezaručujeme, že bude všem přáním vyhověno.