Hrajeme si na školu - program pro předškoláky

04.05.2018

Program pro předškoláky - děti, které byly přijaty k povinné školní docházce od školního roku 2018/2019 proběhne ve dnech 23. a 30. května. Ve dvou setkáních se děti seznámí s prostory školy a třídami, vyučujícími, různými pomůckami a vybavením školy, a také ochutnají, jak se budou učit.

Setkání se budou konat vždy od 15:30 do 16:30 hodin a děti si během setkání vyzkouší český jazyk, matematiku, angličtinu, hudební a výtvarnou výchovu.

Na tento program není třeba se přihlašovat. Při příchodu budou děti na program rozděleny do čtyř skupin. Skupiny absolvují každou středu jiný program. Začátek programu je v 15:30 hodin.

První den, 23. května budou připraveny lístky, na které budou moci rodiče vyjádřit přání, aby bylo jejich dítě zařazeno do třídy s jedním vybraným kamarádem či kamarádkou. Děti jsou do tříd rozdělovány podle kritérií věk, pohlaví, druh zápisu (po jednoletém odkladu, předčasný zápis), průběh zápisu - míra školní zralosti. K přání rodičů přihlížíme, ale nezaručujeme, že bude všem přáním vyhověno.

Dne 23. května se můžete také zúčastnit prezentace Jazykové školy UpWord English, která v naší škole nabízí kurzy angličtiny s rodilým mluvčím v odpoledních hodinách. Více se dozvíte zde.