Hrajeme si na školu - program pro předškoláky a schůzka s rodiči

18.06.2018

Program pro předškoláky - děti, které byly přijaty k povinné školní docházce od školního roku 2018/2019 proběhl ve dnech 23. a 30. května. Ve dvou setkáních se děti mohly seznámit s prostory školy a třídami, vyučujícími, různými pomůckami a vybavením školy, a také ochutnat, jak se budou učit. Děkujeme všem rodičům, kteří tuto možnost využili. Další akcí na cestě přípravy na 1. třídu byla třídní schůzka rodičů s vyučujícími v budoucích 1. třídách. Ta se konala 18. června od 16:30 hodin. Před schůzkou bylo možné si ve školní jídelně zajistit stravování na příští školní rok.

Děti si během programu HRAJEME SI NA ŠKOLU mohly vyzkoušet český jazyk, matematiku, angličtinu, hudební a výtvarnou výchovu.

Dne 23. května také proběhla prezentace Jazykové školy UpWord English, která v naší škole nabízí kurzy angličtiny s rodilým mluvčím v odpoledních hodinách. Více se dozvíte zde.