Hrajeme si na školu - program pro předškoláky

01.06.2017

Program pro předškoláky - děti, které byly přijaty k povinné školní docházce od školního roku 2017/2018 proběhl ve dnech 17. a 24. května. Ve dvou setkáních se děti seznámily s prostory školy a třídami, vyučujícími, různými pomůckami a vybavením školy, a také ochutnaly, jak se budou učit.

Setkání se konala vždy od 15:30 do 16:15 hodin a děti si během setkání vyzkoušely český jazyk, matematiku, angličtinu, hudební a výtvarnou výchovu.

Na tento program není třeba se přihlašovat. Při příchodu byly děti rozděleny do čtyř skupin. Skupiny absolvovaly každou středu jiný program. Začátek programu je v 15:30 hodin.

17. května byly připraveny lístky, na které mohli rodiče vyjádřit přání, aby bylo jejich dítě zařazeno do třídy s jedním vybraným kamarádem či kamarádkou. Děti jsou do tříd rozdělovány podle kritérií věk, pohlaví, průběh zápisu - míra školní zralosti. K přání rodičů přihlížíme, ale nezaručujeme, že bude všem přáním vyhověno.