Školní kolo závodu Mladého zdravotníka

11.04.2017

V pondělí 3. 4. se konaly závody nanečisto pro nejmladší členy kroužku Mladý záchranář. Děti byly rozděleny do malých skupinek a v rámci 45 minut musely ošetřit 5 zraněných.

Stanoviště připravili starší žáci, kteří do kroužku chodí již déle. Jednalo se o výron kotníku, střep v dlani, bezvědomí, popáleniny a tržná rána. 
Děti se opravdu snažily a ošetřovaly, jak nejlépe uměly. Na závěr byly vyhlášeny výsledky a každý byl oceněn, protože jakákoliv pomoc v nouzi se cení.

Mgr. Jana Hrbáčková