Poradenské služby ve škole

03.09.2018

Milí žáci, vážení rodiče,

díky tomu, že naše škola byla úspěšná v grantu v rámci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání, získali jsme prostředky na poskytování poradenských služeb prostřednictvím školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Jejich činnost je přesně vymezena projektem a nenahrazuje činnost pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Tito odborníci však v praxi mohou dětem pomoci i např.  při rozvoji jejich nadání nebo při řešení některých problémů. (více dále v textu)

PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel školy

Konzultace si můžete domluvit prostřednictvím následujících kontaktů:

 

Mgr. Eva Rádlová, PhD. – školní speciální pedagog

kontakt: radlova@zsmladi.cz

Mgr. Eva Richterova – školní psycholog

kontakt: richterova@zsmladi.cz

logo projektu