Informace o zápisu do 1. tříd na školní rok 2017/2018

30.04.2017

Zápis do 1. třídy probíhal ve dnech 6. a 7. dubna 2017. O odklad povinné školní docházky o jeden rok bylo možné požádat ředitele školy do konce dubna 2017. Děkujeme za důvěru a zájem všem rodičům, kteří své dítě k zápisu přivedli. 
Po rozhodovacím řízení byl v polovině dubna na webové stránce školy zveřejněn seznam registračních čísel uchazečů, kteří byli k povinné školní docházce od školního roku 2017/2018 přijati.
Zákonnému zástupci, který podal žádost o přijetí k povinné školní docházce do naší školy, které nebylo možno vyhovět, bylo rozhodnutí zasláno poštou.