Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2016/2017

30.06.2017

Nemohli jste si vysvědčení vyzvednout 30. června?

 

Vyzvednout si je můžete v prvním červencovém týdnu 3. nebo 4. července
nebo v posledním srpnovém týdnu 28. - 31. srpna nebo v pátek 1. září.
Informace k zahájení školního roku 2017/2018 od 4. září 2017 budou publikovány v srpnu.