Pancake Race - Palačinkový běh - 2017

29.03.2017

Palačinkový běh se vzhledem k počasí v ČR uskutečnil letos s měsíčním zpožděním, v úterý 28. března. Tento běh se už v naší škole stal tradicí a učitelé jej pro žáky organizují o masopustním úterý podle povětrnostních podmínek. Ne každý rok se daří běh uskutečnit a někdy je přesunut na jiný termín, jak tomu tedy bylo i letos. V Anglii je tento den také nazýván Fat Tuesday nebo Mardi Gras. Fotografie z akce a výsledkovou listinu najdete dále v článku.

A jak ten letošní ročník vypadal? Na běh bylo přihlášeno celkem 39 žáků z 3. až 6. tříd. 

Běžci byli rozděleni do čtyř kategorií. Výsledkovou listinu najdete zde. Druhou disciplínou byl souboj o nejvyšší počet otočení palačinky, které se zúčastnilo 30 žáků. Vítězkou se stal žák šesté třídy, který stihl otočit palačinku 67x. Výsledky jsou zde.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce. Děkujeme Klubu přátel ZŠ Mládí, který věnoval finanční částku na zakoupení cen, děkujeme všem maminkám, které napekly velmi chutné palačinky, děkujeme paní Frycové za krásné a určitě chutné čokoládové medaile pro výherce, děkujeme paní Skřičkové, která sponzorsky dodala do soutěže džemy firmy Schwartau, a dále děkujeme strážníkům Městské policie Prahy 13, kteří zajišťovali bezpečnost dětí. Poděkování patří i odboru dopravy MČ Praha 13 za povolení uzavírky části ulice Mládí pro konání běhu. V neposlední řadě děkujeme i místním obyvatelům za pochopení při omezení využívání úseku ulice Mládí po dobu konání běhu. Děkujeme také všem učitelům, kteří věnovali svůj čas a pomohli s přípravou běhu a aktivně pomáhali. Letošní ročník byl opět velmi zdařilý a přálo nám i počasí. Budeme se těšit na příští ročník palačinkového běhu. Snad nám počasí dovolí uspořádat jej zase za rok.

První zmínky o oslavě tohoto dne pochází z Pruska z 15. století. Ale proč se tento den nazývá "palačinkový?" Palačinka je symbolem slunce, ale je také symbolem všeobecného obžerství. Lidé se naposledy před postním obdobím většinou přejídali. Anglický zvyk, jíst palačinky vznikl tak, že hospodyně chtěly spotřebovat vajíčka a tuk před postním obdobím.

Nejstarší palačinkový běh se poprvé konal o Masopustním úterý ve vesnici Olney v hrabství Buckinghamshire v jižní Anglii v roce 1445. Pověst říká, že ženy se podle zvyku ten den snažily spotřebovat vajíčka a tuk a proto pekly palačinky. Jedna žena pekla palačinky a zapomněla na čas. Když uslyšela kostelní zvony, které svolávaly k bohoslužbě, dala se v zástěře do běhu i s pánví a palačinkou, kterou nechtěla spálit. Utíkala až ke kostelu a stala se tak vlastně první závodnicí v palačinkovém běhu. Běh se stal tradicí.

V Olney se o Masopustním úterý shromáždí všichni obyvatelé k originálnímu a jedinečnému palačinkovému běhu, který je dnes světoznámý. Doprava je zastavena, když závodníci běží svých 415 yardů od bývalého zájezdního hostince, dnes hotelu Bull k farnosti Sv. Petra a Pavla. O letošním ročníku běhu v Olney si můžete přečíst zde.

Ve Stodůlkách se první palačinkový běh konal v roce 2001. Pravidla závodu byla přizpůsobena našim podmínkám. Trať závodu v ulici Mládí měří 400 metrů. Běžci musí mít zástěru a vlastní pánev. Palačinky letos opět napekly maminky zapojené do Klubu přátel školy. Závodníci musí na trase třikrát otočit palačinku ve vzduchu a nesmí jim upadnout. Závodu se mohou účastnit dívky i chlapci, i když původně byl v Anglii tento běh určen pouze ženám. Přihlášení závodníci jsou rozděleni do kategorií podle věku a pohlaví. Měří se čas, a pokud závodníkovi palačinka upadne, může ji znovu zvednout a pokračovat v závodu. Jsou mu však započítány trestné vteřiny. Závodníky totiž sledují rozhodčí - žáci vyšších ročníků, kteří pedagogům s organizací pomáhají. Po skončení závodu následuje tzv. "palačinková pauza" ve které se sní všechny palačinky ochucené skořicovým cukrem a šlehačkou. Nakonec jsou vyhlášeni vítězové, kteří obdrží diplom a malou odměnu.