Jazykové pobyty ve Velké Británii

24.12.2007


Žáci se pravidelně účastní zahraničních výjezdů. Ve školním roce 2006/2007 se pro velký zájem uskutečnily dva jazykové pobyty. První na konci května do jihoanglického města Brighton v hrabství East Sussex a druhý na začátku června do západoanglického města Chester v hrabství Cheshire. Na obou zájezdech byli žáci ubytovaní v hostitelských rodinách a navštěvovali lekce angličtiny s anglickými učiteli. Ve školním roce 2008/2009 se učastníci jazykového kurzu podívali do malebného hrabství Devon na jihozápadě Anglie, kde pobývali v přímořském městečku Torquay.
Žáci, ubytovaní v Brightonu navštívili během pobytu zajímavosti v okolí a mezi největší atrakce jistě patřila návštěva slavného jihoanglického přístavu Portsmouth s moderní vyhlídkovou věží Spinnaker Tower a krásného hradu Arundel.

Žáci, ubytovaní v Chesteru navštívili cestou univerzitní Oxford a rodiště Williama Shakespeara, Stratford nad Avonou. Vzhledem k blízkosti hranic Walesu prozkoumali také dva nejznámější velšské hrady Caernarfon a Conwy. V severním Walesu navštívili přímořské městečko LLandudno, kde žila Alice Pleasance Liddell, podle které napsal Lewis Caroll Alenku v říši divů (Alice in Wonderland).