Dárky pro život - UNICEF

10.02.2017

Třída 7. B se rozhodla za část svého výdělku z Vánočního jarmarku, který v naší škole organizoval v prosinci Klub rodičů, nakoupit tzv. dárky pro život organizace UNICEF. Žáci společně vybrali k nákupu věci, které u nás považujeme za samozřejmé, ale jinde ve světě mohou být skutečným „zázrakem“. Názorně a zcela konkrétně si tak žáci i doplnili znalosti a postoje k tématům vyučovacího předmětu výchova k občanství - mezinárodní organizace, multikulturalita, majetek a vlastnictví. 

A co tedy žáci za získané peníze zakoupili? Výbavu do školy pro 3 děti, balíček „Zdravá škola“, očkovací set pro terénní zdravotníky a 2 hřejivé vlněné deky.

Poděkování jim směřuje nejen od pracovníku UNICEF…

Jestli Vás naše aktivita zaujala, podívejte se na www.unicef.cz a připojte se k nám!

                                                                                                                    Mgr. Alena Merhautová, třídní učitelka