Po zápisu do 1. tříd na školní rok 2019/2020

16.04.2019

Zápis se uskutečnil ve dnech 4. a 5. dubna 2019. Po ukončení správního řízení byl dne 16. dubna na webu školy zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání. Děti jsou v seznamu uvedeny pod registračními čísly, která jim byla při zápisu přidělena. Děkujeme všem rodičům, kteří své dítě k zápisu přivedli, za důvěru. V článku se dále dočtete postup při odkladu, kritéria podle kterých jsou děti přijímány, desatero pro rodiče, text o školní zralosti, informaci o programu pro předškoláky i o červnové schůzce rodičů s třídními učitelkami budoucích prvních tříd.

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

odkaz na informační článek

ODKLAD

Podat žádost o odklad mohou zákonní zástpci podávat ve dnech zápisu. Pokud jste to z nějakého důvodu nestihli, obraťte se  na zástupce ředitele pro 1. stupeň a domluvte si dodatečný termín. Žádost o odklad musí být doplněna dvěma doporučeními, školského poradenského pracovniště (Pedagogicko psychologická poradna) a dětského lékaře.

Vyřízení odkladu je pouze administrativní záležitost. Žádost můžete podat na kterékoli škole v České republice bez ohledu na bydliště či výběr školy, kam půjdete s dítětem k zápisu příští rok.

 

KRITÉRIA pro přijetí k základnímu vzdělávání od 1. třídy

najdete zde

 

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Na webové stránce MŠMT je ke stažení tzv. Desatero. Tento materiál je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

 

ŠKOLNÍ ZRALOST

Podle následujícího textu mohou rodiče posoudit, zda mohou během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.

 

Hrajeme si na školu

Jarní program pro předškoláky, zapsané do prvních tříd, se bude konat v květnu 2019.  Jde o tradiční setkání na jaře, při kterém se seznámí se školním prostředím a ukázkami práce, které by je měly motivovat, aby se na školu opravdu těšili. Na účast v programu není třeba se přihlašovat, podmínkou účasti je však přijetí dítěte do 1. třídy od nového školního roku. Bude se jednat o dvě středeční setkání ve dnech 15. a 22. května vždy od 15:30 do 16:30 hodin. Při prvním setkání, 15. 5. bude možné vyjádřit přání ohledně umístění dítěte do stejné třídy s kamarádem či kamarádkou.

 

Červnová schůzka rodičů

Schůzky rodičů s budoucími třídními učitelkami se uskuteční v pondělí 17. června od 16:30 hodin.