2. setkání projektu Refugees, Europe in Motion v německém Dreieichu

31.01.2017

Po bezproblémové sobotní cestě a nedělním volném programu v rodinách, který našim žákům dovolil seznámit se s jejich hostitelskými rodinami, jsme v pondělí ráno konečně dorazili do Heinrich Heine Schule, která setkání v Německu pořádá a která je naším dlouholetým partnerem v evropských projektech.

Pondělní ráno začalo oficiálním přivítáním ředitelkouškoly a předáním pracovních materiálů potřebných pro zdárný průběh tohoto setkání: jmenovek a oficiálního projektového trička.

Prvním problémem, který jsme společně řešili, nebylo téma uprchlíků, ale my sami – poznat se a lépe pracovat jako skupina nám pomohlo několik hravých aktivit vedených učiteli anglického jazyka. Žáci se bavili řazením dle výšky, prvního písmena ve jméně či velikosti bot, stejně jako představováním se v kruhu.

Po těchto příjemných a zábavných chvílích jsme se přemístili do učebny a začali se věnovat tématu setkání – aktuální situaci uprchlíků v zemích zapojených do projektu: UK, Německo, Francie, Turecko, Španělsko a ČR. Žáci i učitelé si nejprve otestovali své znalosti během kvízu, ujasnili si základní pojmy jako „uprchlík“ nebo „migrant“ a následně si vyměnili informace o aktuální situaci uprchlíků v jednotlivých zemích. Všichni jsme si tak mohli porovnat, jak dramaticky se situace v jednotlivých zemích liší a jak je situace v ČR zcela odlišná od např. Německa. Bylo vidět, že němečtí žáci jsou v tématu uprchlíků mnohem informovanější než jejich evropští vrstevníci.

 

Druhou aktivitou byla prezentace žáků z „Social learning class“ pro učitele z partnerských škol. Jde o studenty, kteří si na jeden školní rok vyberou místo druhého cizího jazyka práci na projektech, které pomáhají místní komunitě. Žáci tak pod vedením pedagogů ze školy připravují zábavná odpoledne pro malé děti, organizují sportovní turnaje (nejen) pro uprchlíky, chodí do azylových domů, kde tráví čas s jejich vrstevníky ze Sýrie či Afganistánu, kteří se do Německa dostali bez rodičů nebo pomáhají seniorům s problémy každodenního života. Nadšení studentů pro tuto dobrovolnou práci bylo úžasné a podobná aktivita by jistě byla obohacující i v kontextu Česka.

 

Pondělní program zakončila svědectví dvou dospělých uprchlíků (jednoho z Afganistánu a druhého z Iránu), která žákům i učitelům ukázala, jak strastiplné a pro nás nepředstavitelné byly jejich cesty do Evropy.

Druhý projektový den začal ve školní tělocvičně, kde si žáci nejprve probudili své svaly i mozek při hravých aktivitách

a následně společně prodiskutovali pondělní odpolední debaty s uprchlíky. Z reakcí žáků bylo vidět, že se jich příběhy reálných lidí opravdu dotkly a zanechaly v nich důležité otázky.

 

Po této úvodní hodince již na skupinu čekal školní autobus, který nás odvezl do nedalekého města Darmstadt, ve kterém jsme se zúčastnili zahájení jedné z výstav věnovaných uprchlíkům. Těch je v okolí tohoto města ubytováno velké množství. Ve městě proto probíhá měsíční festival plný akcí, které mají na problematiku přijímání uprchlíků (ale i obecněji na sociální aktivity a pomoc spoluobčanům) upozornit.

Výstava je organizována v tamním protestantském kostel.


Na skupinu čekali její organizátoři, kteří setkání pojali formou workshopu. Při něm si studenti mohli zkusit hru, ve které se vcítili do kůže jednotlivých „typů“ uprchlíků, dále si mohli zopakovat důvody, které lidi vedou k opuštění místa, kde žijí, prohlédli si napodobeninu stanu, který je pro mnohé uprchlíky jediný domovem a přečetli si citace z vyhlášek a formulářů, se kterými se musí po příchodu do Německa uprchlíci potýkat a jejichž žargonu nerozuměli ani němečtí žáci.

Třetí den jsme se blíže podívali na život uprchlíků v centrech, které je zadržuje před vyjasněním jejich statusu v Německu. Jedno takové se nachází ve městě Babenhausen, asi 30 minut cesty od Dreieichu. Do samotného azylového centra jsme přístup neměli, setkání proto proběhlo v místní obdobě Domu dětí a mládeže, které je spíše útulným klubem pro náctileté.


Setkání a dopoledne naplněné běžnými aktivitami teenagerů (hraní fotbálku, kulečník, trocha výtvarné činnosti nebo výroba kovových „placek“ na oblečení) a korunované přípravou palačinek proběhlo v krásně neformální atmosféře. Žáci se navíc setkali nejen s desítkou chlapců z Afghanistánu, Kosova nebo Iránu, ale i s pracovníky centra a dobrovolníky. Ti žákům představili organizaci bývalé vojenské základny, kde je centrum umístěno. Aktuálně je v něm přes 1000 uprchlíků.


V centru města jsme se pak setkali se zástupcem další organizace, která se snaží uprchlíkům usnadnit začlenění do německé společnosti, ale i soužití s jinými národnostmi, které s nimi sdílí prostory azylových center.

Čtvrtek a pátek znamenal z pohledu programu jednu souvislou aktivitu: tvorbu pracovního loga projektu. Vzhledem k náročnosti tematiky se při předchozím setkání v Anglii ukázalo, jak těžké je vybrat logo, které by odpovídalo nejen představám žáků a učitelů, ale zároveň splňovalo grafické nároky na tento typ vizuálního umění.
Žáci si tedy nejprve spolu s učiteli umění z HHS ujasnili, jaké vlastnosti by mělo dobré logo mít. Ve čtvrtek pak loga navrhly a v pátek dopoledne své 
návrhy prezentovali ostatním. Z tuctu log pak byla žáky vybrána loga, která nejlépe splňují všechna kritéria i hlavní myšlenku projektu. Finální logo projektu pak vznikne symbiózou těchto návrhů za pomoci grafika a koordinátora projektu.


Hledání a tvoření se tedy v rámci našeho projektu ukázalo jako nesamozřejmé a obtížné, což je skvělý výsledek, pokud uvážíme, že jde o téma, které vyvolává protichůdné reakce a je vnímáno odlišně nejen v zemích zapojených do projektu, ale i mezi samotnými žáky a učiteli. Máme tedy radost, že jsme dokázali hned v prvních fázích projektu najít společnou řeč a zažít pocit úspěchu z kompromisních řešení.


Dalšími aktivitami posledních dvou dnů setkání byla návštěva Zemského parlamentu spolkového státu Hesensko, který sídlí ve městě Wiesbaden a kterou podnikli učitelé. V rámci prohlídky parlamentu, který má mimo jiné na starost oblast školství a lokální politiku v oblasti uprchlíků, jsme měli možnost debatovat se zastupitelem za stranu CDU. Diskuze se točila kolem migračních otázek, budování společné Evropy nebo možnosti přijetí Turecka do EU.
V pátek dopoledne pak žáci prezentovali projekt a jeho výsledky ostatním žákům HHS i učitelům z mezinárodního setkání, kde byli přítomni mimo zapojených škol i pedagogové z jiných Německých škol, z Holandska nebo Japonska a Izraele. 
Navečer si pak studenti i učitelé užili zaslouženou odměnu za pracovní nasazení během celého týdne. Návštěva Heidelbergu (učitelé) a Frankfurtu (žáci), bruslení a následná večerní rozlučková party, při které žáci mohli mimo jiné ochutnat delikatesy ze zemí zapojených do projektu i dalších účastníků mezinárodního setkání škol, které současně s naším projektem HHS organizuje, příjemně zakončili naše druhé projektové setkání.

Mgr. Tomáš Klinka, PhD, koordinátor projektu