Novinky z Žákovské knihovny

20.01.2017

V žákovské knihovně přibývají knihy i časopisy a nabídka je obohacována. Otevírací doba pro čtení a výpůjčky je vždy v pondělí a ve čtvrtek od 15:30 do 16:30 hodin. Knihovnu navštěvují žáci i během dopoledne v rámci vyučování, např. v hodinách českého jazyka – čtení a literatury. 

Knižní fond obsahuje kromě česky psaných knih také knihy v angličtině. I ty je možné si vypůjčit. Chtěli bychom zde poděkovat všem rodičům, kteří do žákovské knihovny věnovali některé knihy. Obzvláště rádi bychom chtěli poděkovat paní Prunerové, která do knihovny pořídila anglické knihy. Také děkujeme za přinesené knihy bývalé žákyni, Andree Eliáškové.

 

Pokud byste chtěli do knihovny nějaké knihy věnovat, pošlete předem mail třídní učitelce/třídnímu učiteli, abychom mohli provést výběr těch nejvhodnějších knih.