Den otevřených dveří s prodejní výstavou anglických knih

27.02.2020

Den otevřených dveří se v naší škole uskutečnil ve čtvrtek 27. února. Zájemci mohli dopoledne navštívit vyučovací hodinu v 1. nebo 2. třídě, popřípadě v jiné třídě podle výběru v čase 8:55 - 9:40 hod. a odpoledne se mohli návštěvníci sejít s učiteli, žáky a vedením školy a prohlédnout si prostory školy. Součástí odpoledne byla i prodejní výstava anglických knih.


 

Dopolední část: 8.55 do 9.40 hodin

     V tomto čase mohli zájemci z řad rodičů zhlédnout výuku v některé třídě 1. nebo 2. ročníku nebo podle zájmu i v jiné třídě. 

 

Odpolední část: 16.00 – 18.00 hodin

Pro děti byly připraveny soutěže v hale školy.

Pro dospělé návštěvníky v 16.45 hod.beseda s ředitelem školy Jaroslavem Vodičkou a jeho zástupci.

V dalším čase si návštěvníci mohli školu prohlédnout, navštívit učebny, pohovořit s učiteli, žáky a vedením školy.

V žákovské knihovně probíhala prodejní výstava anglických knih.

 

O zápisu do 1. tříd na školní rok 2020/2021 ve dnech 2. a 3. dubna 2020 budeme informovat v samostatném článku.