Den otevřených dveří

12.12.2018

Den otevřených dveří se v naší škole uskuteční ve čtvrtek 21. února. Zájemci mohou dopoledne navštívit vyučovací hodinu v 1. nebo 2. třídě, popřípadě v jiné třídě podle výběru v čase 8:55 - 9:40 hod. a odpoledne se mohou návštěvníci sejít s učiteli, žáky a vedením školy a prohlédnout si prostory školy.

 

Dopolední část: 8.55 do 9.40 hodin

V tomto čase mohou zájemci z řad rodičů zhlédnout výuku v některé třídě 1. nebo 2. ročníku nebo podle zájmu i v jiné třídě.

 

Odpolední část: 16.00 – 18.00 hodin

Pro děti budou připraveny soutěže v hale školy.

Pro dospělé návštěvníky v 16.45 hod.beseda s ředitelem školy Jaroslavem Vodičkou, zástupcem pro 1. stupeň Norbertem Tlustým a zástupcem pro 2. stupeň Zdeňkem Poláčkem.

V dalším čase si návštěvníci mohou školu prohlédnout, navštívit učebny, pohovořit s učiteli, žáky a vedením školy.

 

O zápisu do 1. tříd na školní rok 2019/2020 ve dnech 4. a 5. dubna 2019 informujeme v samostatném článku