Den otevřených dveří

22.02.2018

Den otevřených dveří se v naší škole konal ve čtvrtek 15. února. Zájemci mohli dopoledne navštívit vyučovací hodinu v 1. nebo 2. třídě v čase 8:55 - 9:40 hod. a odpoledne se sejít s učiteli, žáky a vedením školy a prohlédnout si prostory školy.

 

Dopolední část: 8.55 do 9.40 hodin

V tomto čase mohli zájemci z řad rodičů zhlédnout výuku v některé třídě 1. nebo 2. ročníku nebo podle zájmu i v jiné třídě.

 

Odpolední část: 16.00 – 18.00 hodin

Pro děti byly připraveny soutěže v hale školy.

Pro dospělé návštěvníky v 16.45 hod.beseda s ředitelem školy Jaroslavem Vodičkou, zástupcem pro 1. stupeň Norbertem Tlustým a zástupkyní pro 2. stupeň Doubravkou Matulovou.

V dalším čase si návštěvníci mohli školu prohlédnout, navštívit učebny, pohovořit s učiteli, žáky a vedením školy.

 

O zápisu do 1. tříd na školní rok 2018/2019 ve dnech 12. a 13. dubna 2018 informujeme v samostatném článku.