MEZINÁRODNÍ CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY pro mladší žáky 2017

24.05.2017

Cílem cambridgeských zkoušek pro mladší žáky (3. – 6. ročník) Cambridge Young Learners English Tests je vyzkoušet si odpovídající a smysluplné používání jazyka, změřit přesně a dostatečně žákovy jazykové schopnosti a dovednosti, vytvořit kladný vztah k mezinárodním zkouškám a povzbudit žáky k efektivnímu učení a učitele k výuce. Zkoušky jsou pro žáky velmi motivující. Výsledky, oceněné mezinárodní institucí absolventům zkoušek, dodávají pocit jistoty a sebevědomí v používání angličtiny a jsou silným povzbuzením k jejímu dalšímu studiu.
Zkoušky proběhly 23. března 2017. Jazykové znalosti kandidátů byli zkušebními komisaři vysoce ceněny. Certifikáty o absolvování cambridgeských zkoušek obdrželi absolventi 23. května z rukou Dana Pelky, pracovníka Britské rady. (foto v článku)

Cambridge Young Learners English Tests

Cambridgeské zkoušky pro děti ve věku od 7 do 12 let ve třech úrovních:

Starters pro žáky 3. – 4. tříd: Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny. Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (3-5 minut). V testu kandidáti rozeznávají barvy, odpovídají na jednoduché otázky o sobě a píší jednoduché jednoslovné odpovědi na základní otázky.

Movers pro žáky 4. – 5. tříd: Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky. Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (5-7 minut). V testu kandidáti prokazují porozumění jednoduchým anglickým pokynům, vyplňují jednoduchý dotazník či odpovídají na jednoduché otázky o sobě, odpovídají na otázky a zapisují jednoduchá fakta (jako dny v týdnu, časy, jména), která slyšeli nebo četli v dětském příběhu. Úroveň jazyka: A1 podle Společného evropského rámce.

 

Flyers pro žáky 5. – 6. tříd: Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let, které završily zhruba 250 hodin jazykových studií. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé. Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 25 minut), mluvení (7-9 minut). V testu kandidáti vysvětlují rozdíly mezi dvěma obrázky či příběhy, píší nebo vypráví jednoduchý příběh, dotazují se a používají minulý čas. Úroveň jazyka: A1 podle Společného evropského rámce.

S výběrem té nevhodnější zkoušky vám nejlépe poradí vyučující angličtiny. Registrovaní kandidáti – žáci budou mít možnost zúčastnit se schůzek s učiteli angličtiny, kde budou podrobně seznámeni s průběhem a náplní zkoušky. O termínech těchto schůzek budou žáci včas informováni.

 

Snížený poplatek za tyto zkoušky činí 1400,- Kč. Původní cena 1500,- Kč byla snížena díky učitelům ZŠ Mládí, kteří se v rámci programu Addvantage vzdali odměny za přípravu žáků ve prospěch kandidátů.

 

Jakékoliv dotazy ke zkouškám vám zodpovědí garanti jazykové výuky ve vedení školy, zástupci ředitele pro I. nebo II. stupeň.