Pokračujeme ve sběru víček pro Patrika

05.12.2016

V sobotu, 3. 12. jsme předali první várku víček Patrikově rodině. Pytlů s víčky bylo opravdu hodně a jsme moc rádi, že tak můžeme pomoci. Velké díky patří všem těm, kteří se do tohoto typu pomáhání aktivně zapojili. 

Od začátku sběru jsme svědky nejen toho, jak rodiče s dětmi nosí velké tašky naplněné víčky, ale i toho, jak naši žáci uvědoměle odšroubovávají víčka od svých vypitých flašek od svačiny a hází do správné krabice - a to nás těší.

Pojďme sbírat dál a víc! 

A zde je reakce Patrikových rodičů na jejich Facebookové stránce: