Škola získala další prestižní ocenění: NÁRODNÍ CENU ČR a MEZINÁRODNÍ EFQM

30.11.2016

uvodnilogo_male
 

V závěru roku 2016 se naše škola stala nositelkou titulu Společensky odpovědná organizace 2016, který získala v rámci Národní ceny kvality ČR a současně získala mezinárodní manažerské ocenění EFQM. Více dále v textu …

 

Diplom - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Diplom - Mezinárodní EFQM

Po ročním procesu certifikace a hodnocení podle mezinárodních pravidel externími hodnotiteli bylo završeno naše úsilí a mohli jsme si převzít zmíněné ceny. Slavnostní večer proběhl pod záštitou a za účasti prezidenta republiky, předsedů obou komor Parlamentu ČR, předsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu dne 22. listopadu 2016 ve Španělském sále Pražského hradu, kde se sešly nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou zodpovědnost a udržitelný rozvoj. Národní ceny jsou u nás a především ve světě považovány za nejprestižnější ocenění, jaké může firma či organizace získat. Jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle jednotných pravidel, plně kompatibilních s nejnovějšími světovými standardy.

Společně s dalšími čtyřmi školami Prahy 13 jsme se staly první základní školou v České republice, která toto vysoce prestižní ocenění získala. Tímto oceněním jsme završili úspěšnou účast v inovativním projektu „CSR (Corporate Social Responsibility) do škol“, jehož cílem bylo aplikovat a vyhodnotit přístupy společenské odpovědnosti a udržitelnosti v organizaci a také vytvořit jednotnou metodickou příručku pro zavádění CSR do škol všech typů v celé České republice. Ačkoli se jedná o manažerskou cenu, chápeme ji jakou výsledek dlouhodobé společné spolupráce učitelů – žáků – rodičů – zřizovatele a všech podporovatelů naší školy. Rád bych tedy poděkoval všem, kteří přispěli k tomuto úspěchu zejména svým zodpovědným, kultivovaným a chápajícím přístupem a svou aktivitou.

 

PhDr. Jaroslav Vodička

ředitel školy

 

 

Odkazy na bližší informace o tom, co je Národní cena a Model EFQM:

http://www.narodnicena.cz/narodni-ceny-kvality-v-cr/2

http://www.narodnicena.cz/efqm-model/efqm-model-obec

 

Fotografie ze slavnostního večera (Večerem provázeli moderátoři Marcela Augustová a Patrik Rozehnal. Ceny jsme převzali z rukou náměstka ministra školství Stanislava Štecha, starosty MČ Praha 13 Davida Vodrážky a Vladimíra Mikela ze společnosti Rossmann.):