1. setkání projektu Refugees, Europe in Motion v anglickém Ellesmere Port, Whitby High School

18.11.2016

Od 19. do 26. listopadu se budou tři žáci a jeden pedagog naší školy podílet na prvním setkání našeho nového projektu ERASMUS+. Během jednoho pracovního týdne začne třicítka studentů z 6 evropských zemí s prvními aktivitami, které jim přiblíží svět uprchlíků a migrace v Evropě.

První den byl ve znamení cestování. Trojice našich žáků přiletěla v dopoledních hodinách do prosluněného a studeného Manchesteru, kde si je vyzvedli jejich angličtí kamarádi. Čeká je víkend v hostitelských rodinách a navazování prvních kontaktů. Od pondělka pak budou pracovat v týmech na jednotlivých úkolech.

 

Po odpočinkovém víkendu čekalo naši výpravu první opravdové setkání s vrstevníky ze všech partnerských škol. Nejdříve nás uvítal ředitel školy.

 

Poté se žáci pomocí různých aktivit navzájem seznámili a představili.

 

Učitelům z partnerských škol se dostalo vřelého přijetí ze strany vedení školy.

 

Tím ale naše pracovní dopoledne nekončilo. Společně jsme se zamysleli nad základními pojmy, které s tematikou našeho projektu souvisí. Znovu to ale proběhlou formou herní aktivity. Poté jsme se dozvěděli něco málo z historie Spojeného království a migrace do této ostrovní země v průběhu staletí.

 

Ale ten nejdůležitější úkol přišel až těsně před obědem. Žáci měli vybrat logo projektu. Naši tři zástupci představili loga, která jsme přivezli do Ellesmere Port a sdíleli s ostatními své názory na problematiku migrace. To vše před třídou plnou žáků a učitelů, plynnou angličtinou.

 

Na základě hlasování bylo vybráno logo našich partnerů z Turecka.

 

Odpoledne následovala výtvarná dílna. V úterý nás čeká výlet do Liverpoolu. Doufejme, že budeme mít lepší počasí než dnes, kdy je po celý den zamračeno, chladno a prší.

 

V úterý se počasí umoudřilo, přestalo pršet a účastníci projektu odjeli do Liverpoolu, města podivuhodných staveb, loďařského průmyslu a Beatles. Navštívili Námořní muzeum a Muzeum města Liverpool, projeli se s průvodcem po městě a dozvěděli se mnoho zajímavého o historii i současnosti Liverpoolu.


 

Ve středu si žáci vyslechli odbornici na problematiku migrace v Británii. Čekal je nelehký úkol vyjadřovat anglicky své pocity a názory na náročné téma. Pracovali ve smíšených týmech, snažili se klást si navzájem otázky, rozlišovat pravdu od mediálně vytvářených mýtů. Prostřednictvím rolí se pokusili vžít do pocitů uprchlíků. V hodině zeměpisu si v týmech zahráli hru Velký útěk. Teprve po skončení hry se dověděli, zda byla jejich jednotlivá rozhodnutí správná a zda by v reálném ohrožení přežili.

Nakonec je čekala hodina angličtiny, kdy se pokusili o trochu poezie. 

 

Čtvrtek byl nejnáročnější den. Žáky čekala tříhodinová cesta autobusem do centra Beth Shalom, Muzea holokaustu u Nottinghamu. Zde se jim naskytla jedinečná příležitost poslechnout si svědectví paní Maly Tribich, původem z Polska, která přežila jako čtrnáctiletá holokaust v ghettu a ve dvou koncentračních táborech. Pro všechny to byl hluboký citový zážitek. Při komentované prohlídce muzea se účastníci projektu mohli zamyslet nad tím, co může způsobit rasová a etnická nesnášenlivost ve svých krajních projevech.

V pátek se žáci těší na výstavu prací, které během pobytu v Ellesmere Portu vytvořili. Budou mít možnost setkat se se členem parlamentu a zúčastnit se společné slavnostní večeře s hostitelskými rodinami a učiteli.

 

 

Poslední den pobytu v anglickém Ellesmere Portu začal reflexí nad čtvrtečními zážitky z Muzea holokaustu. Jedna z vyučujících vyprávěla svůj vlastní příběh útěku spolu s rodiči ze země sovětského bloku na začátku osmdesátých let.

Žáci pak dostali zástěry, do rukou vařečky a pustili se do pečení dortů. Ty pak s chutí snědli. Na závěr se všichni sešli v aule školy, kde ředitel školy vydal každému účastníkovi certifikát. Žáky přišel pozdravit i člen Dolní sněmovny parlamentu.

Po páté hodině se učitelé, žáci i rodiče, kteří hostili zahraniční studenty, sešli v restauraci k slavnostní večeři a ukončení prvního setkání osmnáctiměsíčního projektu ERASMUS+. Už teď se těšíme na další setkání, nová přátelství a zkušenosti.