Další dva roky s programem ERASMUS+

17.11.2016

Již potřetí se naše škola zapojuje do dlouhodobé spolupráce se školami v Evropě. Od září 2016 do června 2018 budeme společně s partnery z minulých projektů z Německa, Anglie, Turecka, Španělska a nově i se školou z Francie pracovat na novém tématu migrace. Projekt je financován z programu ERASMUS+ a nese název Refugees in Europe – our Future in Motion.

Po sociálních médiích, technologiích a (mobilním) internetu a jejich možném přínosu v oblasti vzdělávání se tak budeme věnovat dalšímu jevu, který přímo i nepřímo ovlivňuje dění kolem nás a ke kterému by se měl umět každý, koho zajímá společnost, ve které žije, vyjádřit. Zapojené školy a pedagogové, kteří projekt připravili, si uvědomují, že téma je do značné míry politikem. Rozhodli se k němu přistoupit tak, aby bylo přístupné žákům ve věku dospívání (8. – 9. třída). Projekt se tak bude snažit o objektivnost a dialog mezi různými přístupy i názory na dění okolo migrace v Evropě, zapojené školy se však zcela shodují na hodnotách jako je tolerance, pomoc bližnímu v obtížné či dokonce život ohrožující situaci, stejně jako na zásadě kritického zkoumání reality kolem nás a odmítání přejímání předsudků či iracionálních nálad a emocí vyvolaných manipulací.
Velkou roli v projektu tak bude mimo setkání se samotnými uprchlíky i reflexe role médií a obraz, který nám o tématu předkládají. Tím je projekt do značné míry pokračováním projektu Social Media and Education – Threats and Opportunities z let 2014-2016. Hodnoty respektu ke druhému a tolerance zase rozvíjel projekt Different but Similar z let 2011-2013.
V práci na rozvoji kompetencí žáků i učitelů potřebných pro chápání současného i budoucího světa tak pracujeme dlouhodobě a máme radost, že se nám daří udržet si nejen naše evropské partnery, ale i zájem žáků a rodin ze ZŠ Mládí. Cíle, které jsme si v minulých letech dali, nás vždy navedly na zajímavou a ve výsledku obohacující cestu – a to platí jak pro žáky, tak pro nás, učitele.
 
Informace o zapojených školách, jednotlivých pracovních setkáních a dalších aktivitách projektu budeme postupně zveřejňovat na webové stránce projektu a v newsletteru automaticky zasílaném rodičům žáků 7.-9. tříd. Pokud máte o zasílání newsletteru zájem a mezi tuto skupinu nepatříte, můžete si jej stáhnout zde.
Mgr. Tomáš Klinka, PhD, garant projektu